В Стара Загора – нова възможност за обучение

Съобщение от пресцентъра на Община Стара Загора: От 15 септември 2017 г. в Стара Загора започва прием за изравнително обучение по топлоенергетика, а от следващата 2018 година градът ще бъде единственото място, в което ще се изучава топлоенергетика в магистърска степен. Това стана ясно по време на проведената в Община Стара Загора пресконференция с участието на кмета Живко Тодоров, проф. Тотьо Тотев от Техническия университет в София и представители на мениджмънта на трите топлоцентрали от енергийния комплекс Марица Изток – „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ и ТЕЦ „Ей И Ес“. Обучението ще даде възможност за осигуряване на висококвалифицирани кадри за нуждите на енергетиката като отрасъл, защото те ще могат да работят както в топлоцентралите, така и в съпътстващите дейности като поддръжка и ремонт.
Целта на съвместния проект за изравнително обучение и прием в магистърска програма „Топлоенергетика“ е да се даде възможност за надграждане на знания и професионална реализация в топлоцентралите на комплекса, каза ресорният зам.-кмет по образованието Иванка Сотирова. Успешно преминалите изравнителното обучение ще имат възможност да участват и в стипендиантска програма на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, стана ясно днес.
От около година работим с Технически университет – София по реализирането на този проект. Това е голям шанс да се изучава специалността тук, на място, в Стара Загора. Единствено в Стара Загора ще се извършва изнесено обучение по образователно-квалификационна степен магистър „Топлоенергетика“ и с това искаме да стимулираме желаещите да работят в енергийния сектор. Завършилите изравнително обучение ще могат да кандидатстват за стипендиантската програма на ТЕЦ „Марица изток 2” за записване в магистърската програма „Топлоенергетика“. Класирането и възможността след това за работа в „ТЕЦ Марица изток 2″ ЕАД ще бъдат обвързани с успеха от обучението, като търсим най-добрите кадри”, каза пред медиите Диян Димитров – член на Съвета на директорите на дружеството.
От 15 септември 2017 г. в Техническия университет в София и в ОУ „Кирил Христов“ в Стара Загора, ще се приемат документи на кандидати за изнесеното обучение на Факултета по ядрена енергетика и топлоенергетика. Обучението ще се извършва в сградата на Основно училище „Кирил Христов“. Таксата за семестър ще бъде 925 лв., а обучението ще бъде интензивно в рамките на 6 седмици. Изравнителното обучение ще е с продължителност една година, а магистърската програма – година и половина. Лектори ще бъдат преподавателите по топлоенергетика от Техническия университет, а трите ТЕЦ-а ще поемат разходите им по придвижването и пребиваването в Стара Загора. Разчита се, че работодателите ще осигурят възможност на служителите си да отсъстват от работа по време на обучението.
Проф. Тотев обясни още, че в проекта ще могат да се включат всички, които са придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по направленията:
* Технически науки: Машинно инженерство; Електротехника, електроника и автоматика; Комуникационна и компютърна техника; Енергетика; Транспорт, корабоплаване и авиация; Материали и материалознание; Архитектура, строителство и геодезия; Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми; Металургия; Химични технологии; Биотехнологии; Хранителни технологии; Общо инженерство.
* Природни науки: Физически науки; Химически науки; Математика; Информатика и компютърни науки
Очаква се тази година за изравнителното обучение по топлоенергетика да се запишат 20-25 души. От следващата година в Стара Загора ще бъде изнесено и обучението за магистратура по топлоенергетика.