Музей „Литературна Стара Загора“ се превръща в център на паметта, на духовността и българската литературна история

Повече от 60 години Музей „Литературна Стара Загора“ е открояващо се явление, пряко свързано с поетичната памет и традиции на

Прочетете повече