ТЕАТРАЛНА КОМПАНИЯ „PHILIPPE GENTY“ – ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ в „ПИЕРО“ 2017 г.

С Татяна Калчева от Държавния куклен театър – Стара Загора продължаваме да ви представяме участниците в Десетия международен куклено-театрален фестивал „ПИЕРО” 2017 г. Днес – още един от претендентите в конкурсната програма на фестивала „Пиеро“ 2017.
За първи път в България ще видим продукция на ТЕАТРАЛНА КОМПАНИЯ „PHILIPPE GENTY“ – ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ. Продукциите на компанията са с марката „синтетичен“ театър, свързваш куклено изкуство, драма, пантомима, танц и пеене. Марката Philippe Genty е еталон за високо качество, знак за експерименти и търсения, които не могат да те оставят равнодушен. Спектакълът, който ще ни представят в Стара Загора започва от импровизацията, осъществена в практически семинар на Philippe Genty в Шарлевил-Мезиер през 2009 г., когато се иска от трима актьори да работят по Омировата „Одисея“ . Пренаписването е направено през 2010 г., което дава живот на Dustpan Odyssey, който ще гледаме на „Пиеро“ 2017.
Повече информация:
ТЕАТРАЛНА КОМПАНИЯ „PHILIPPE GENTY“ – ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
ОДИСЕЯ С ЛОПАТА
Продължителност: 70 мин.
Език: английски
26.09.2017
19:00
Място: Куклен театър
Постановка: Филип Жанти
Участват: Ернан Боне, Антоан Малфет, Йоанел Стратман
Случвало ли ви се е да погледнете отрязана метла и да си помислите, че от нея би излязла страхотна мачта за кораб? А да видите тирбушон и да възкликнете: „Но, това е копие на откривателя – женкар Одисей!“ Не се притеснявайте, ако не е, защото Жанти и неговият възхитителен екип от актьори ще го сбъднат за вас.
В спектакъла обикновените предмети се превръщат в смешни, малки герои, реквизит и ослепителен миниатюрен декор, разположен върху лазурно, синьо море. Екипажът на тирбушона Одисей е съставен от сладкиши и бисквитки, увити в алуминиево фолио – миньони, които често биват разкъсани и захвърлени. допълнителна информация http://www.philippegenty.com/spectacles/spectacle-dustpan-odyssey.html
COMPAGNIE PHILIPPE GENTY – PARIS, FRANCE
DUSTPAN ODYSSEY
Duration: 70 min.
Language: English
26.09.2017
19:00
Place: Puppet Theatre
Staging: Philippe Genty
Cast: Hernan Bonet, Antoine Malfettes, Yoanelle Stratman
Have you ever looked at a cut-off broom and thought it would make a really good mast for a ship? Or have you seen a bottle opener and exclaimed: “Why, that’s the spitting image of the philandering explorer Odysseus?” If you haven’t, do not worry anymore! Genty and his delightful bunch of performers have done this for you.
The everyday objects in the performance are turned into funny little characters, props and a dazzling miniature set on an azure-blue tabletop sea. The crew of the Corkscrew Odysseus is composed of sweets and biscuits wrapped in metallic foil; minions, who are often torn apart or thrown away.