ТЕАТЪР КОРСАР – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ  СТЕНД ЪП МЪПЕТС ШОУ в „ПИЕРО“ 2017 г. в Стара Загора

С Татяна Калчева от Държавния куклен театър – Стара Загора продължаваме да ви представяме участниците в Десетия международен куклено-театрален фестивал „ПИЕРО” 2017 г. Ден – ТРЕТИ, участници по ред – ТРЕТИ!

Ами усмихнато ще представя (повярвайте ми, ще се усмихнете и Вие) , следващите по ред в третия фестивален ден участници:
ТЕАТЪР КОРСАР – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
СТЕНД ЪП МЪПЕТС ШОУ
Продължителност: 90 мин.

Език: български
26.09.2017
21:00
Място: Къщата на арх. Димов
Режисура: Димитър Стефанов
Дизайн на кукли: Елена Цонкова
Участват: Димитър Иванов, Юлия Коларова, Георги Георгиев
Куклено шоу за възрастни, което комбинира Stand-up импровизация, музика „на живо“ и много чувство за хумор. Пет коренно различни персонажи споделят своята гледна точка по различни теми от живота, някои родени спонтанно с помощта на публиката. Първото за България Stand-up куклено шоу ще ви срещне с богатството на кукления театър като ви разсмее до сълзи, защото това което не можем да кажем ние – хората, ще го изговорят куклите.
THEATRE CORSAIR – SOFIA, BULGARIA
STAND-UP MUPPETS SHOW
Duration: 90 min.
Language: Bulgarian
26.09.2017
21:00
Place: The house of arch. Dimov 
Director: Dimitar Stefanov,
Puppets design: Elena Tsonkova
Cast: Dimitar Ivanov, Yulia Kolarova, Georgi Georgiev
A puppet show combining stand-up improvisations, live music, and a lot of humour. Five completely different characters share their opinion on everyday life topics sometimes spontaneously created with support from the audience. The first Stand-up Muppets Show in Bulgaria will show you what kind of richness puppetry possesses. It will make you laugh to tears and everything we are not allowed to say, will be said by the puppets.