УЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР „МАЛЕ-МАЛЕ” – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ с Концертът на куклите в „ПИЕРО“ 2017 г.

С Татяна Калчева от Държавния куклен театър – Стара Загора продължаваме да ви представяме участниците в Десетия международен куклено-театрален фестивал „ПИЕРО” 2017 г. 

Денят 27 септември (сряда) ще започне с ведро фестивално настроение. Защото в парк „Пети октомври“ Уличен театър „Мале-Мале“ започва своя маратон от забавни спектакли за малки и големи.
УЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР „МАЛЕ-МАЛЕ” – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
КОНЦЕРТЪТ НА КУКЛИТЕ
Продължителност: 35 мин.
Език: Български
27.09.2017
11:00
Място: Парк „Пети октомври“
Автори: Коле Китанов, Краси Кирчев
Режисьор: Петромил Денев
Сценографи: Илина Стефанова, Александра Йотковска
Участват: Коле Китанов, Краси Кирчев, Мила Иванова, Петромил Денев
Какво е един куклен фестивал без някое грандиозно, бравурно шоу? Ето го и „Концертът на куклите“ на театър Мале-мале! За вас изтънчените и красиви явайки ще танцуват под съпровода на най-различна музика. А междувременно ще се забавлявате неимоверно с приключенията на водещия Зайо и неговия асистент Хенри.
STREET PUPPET THEATRE “MALLE-MALLE” – SOFIA, BULGARIA
THE PUPPET CONCERT
Duration: 35 min.
Language: Bulgarian
27.09.2017
11:00
Place: Park „Peti Oktomvri“
Authors: Kole Kitanov, Krasi Kirchev
Director: Petromil Denev
Scenography: Ilina Stefanova, Alexandra Yotkovska
Cast: Kole Kitanov, Krasi Kirchev, Mila Ivanova, Petromil Denev
What is a puppet festival without a grandiouse, spectacular show? And here is the Puppet Concert of Theatre „Malle-malle“! Beautiful and gracious rod puppets will dance for you while you’re listening to different kinds of music. Meanwhile, you will laugh at the silly adventures of Bunny the host and his assistant Henry.