Творческият колектив „На улицата“ търси оригинални идеи за реализация

„С младата група на творческия колектив „На улицата“ направихме брейнсторминг (групова техника за генериране на нови, полезни решения, за повишаване

Прочетете повече

Стартира регистрацията за прием в детските заведения в Община Стара Загора за 2021 година

Технически проблем затрудни за кратко, при стартирането, системата за регистрацията за електронен прием в детските заведения в Община Стара Загора.

Прочетете повече

Библиотеката приключи проект за регионална дейност и организиране на краеведсkа информация

В края на 2020 г. Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора реализира проект, подкрепен от Министерство на културата, свързан

Прочетете повече

Луксозен календар за 2021 г. посвети на старозагорските поети и писатели областният управител

Областният управител на област Стара Загора Гергана Микова издаде луксозен календар за 2021г. Посветен е на 12 български писатели и

Прочетете повече