Държавата ще заплаща таксите на студентите, сключили договор с работодател

Държавата ще заплаща напълно или частично таксите на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж по

Прочетете повече

Втори национален конкурс за учители и студенти за разработка на теми по математика

Регламент за организиране и провеждане на Втори национален конкурс за учители и студенти за разработка на теми за извънкласна работа

Прочетете повече