Канят деца в школите на Центъра за подкрепа за личностно развитие в Стара Загора

Центърът за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) към Община Стара Загора приема  участници в  клубни форми и школи за новата

Прочетете повече