Над 500 кандидат-студенти се явиха на изпит по биология в рамките на редовната сесия в Тракийски университет

Повече от 500  кандидат-студенти от цялата страна се явиха на редовния изпит по биология в Тракийски университет, който се проведе днес- 24 юни 2024г.  Традиционно висок остава интересът към този изпит, който е вход за следните специалности: Медицина, Ветеринарна медицина, Лекарски асистент, Кинезитерапия, Медицинска сестра, Акушерка, Рехабилитатор, Медицински лаборант, Помощникфармацевт, Медицинска козметика, Медицински оптик, Зооинженерство, Агрономство (Полевъдство), Агрономство (Етеричномаслени култури), Екология и опазване на околната среда, Рибовъдство и аквакултура, Аграрно инженерство.

Кандидат-студентите влязоха в сградата на университета по  строго определен ред, напътствани от експерти от учебния отдел на ректората. В днешния празничен Еньовден лично проф. Нели Грозева – заместник-ректор по учебна и информационна дейност, приветства новодошлите с китка дъхави билки, както повелява традицията. 

При отварянето на касата, в която се съхраняват изпитните варианти и книжа, присъстваха родители, сред които и тези на кандидат-студент от Иран, който желае да изучава “Медицина” в Тракийски университет.  Тегленето на изпитния вариант се извърши в зала 6, в която присъстваха 80 кандидат-студенти. Изпитен  вариант №1 бе изтеглен от кандидат-студент от гр. Шипка,  като след това бе изтеглена и контролната възможност за другите варианти.

Членове на комисията по проверка на кандидатстудентските писмени работи преминаха за инструктаж през всички 10 учебни зали, в които се провежда изпитът. Лично председателят на комисията – проф. Влайкова даде необходимите разяснения на кандидатите. 

Проф. Нели Грозева пожела успех на кандидатите и изрази надежда, че най-подготвените сред тях ще прекрачат през есента прага на старозагорското висше училище. 

На предстоящия изпит по химия, който ще се проведе утре –  25 юни, участие са заявили 399 кандидат-студенти от цялата страна.

Подробна информация за кандидатстудентския прием за академичната 2024/2025 година е достъпна тук – https://trakia-uni.bg/bg/admission/admission-after-secondary-education/

Невена Димитрова