Детска градина „Мир“ 20 тържествено вдигна Зеления Флаг: Денят, в който станахме „Екоучилище“

Детска градина „Мир“ 20 получи заслужено признание, нареждайки се сред най-добрите учебни заведения в България, успешно изпълнили всички стъпки от Методологията на Програма „Екоучилища“. Наградата, която детската градина получи, е отличие за забележителни постижения – Зеленият флаг, най-мащабната инициатива за въвеждане на екообразованието у нас. За да бъде почетен трудът на учители и деца, и за да се отбележи успехът, ДГ №20 „Мир“ се включи в организираната Седмица на церемониите по вдигането на Зеления флаг, проведена във всички учебни заведения, получили престижната световна награда от 10 до 15 юни. Днес, 11 юни 2024 година, ДГ 20 „Мир“ тържествено вдигна Зеления флаг в двора на детската градина. Събитието беляза кулминацията на реализираните дейности по плана за действие и отдаденост към опазването на околната среда, част от международната програма „Екоучилища“. Празничната атмосфера се усещаше навсякъде. Това е доказателство за нашата обща цел и усилия да опазим природата чиста и красива. Вдигането на Зеления флаг е признание за усилията на детската градина в областта на екологичното образование. Детска градина 20 „Мир“ ще продължи да работи за опазването на околната среда, вдъхновявайки и възпитавайки младото поколение в духа на устойчивото развитие. Поздравления за всички деца и учители за техния принос и отдаденост!

#Екоучилища, #БългарскоДвижениеСинфлаг, #Девин, #ВлезвЗелениякръг