Преславен ви кани на Празник на житото – „Пътят на хляба“

Не остана, жътвата наближава🌾 Обещаваме да е красиво, автентично, вкусно, пъстро и весело. Заповядайте! Очакваме вашите заявки за участие. Всички изпълнители ще получат грамоти за участие и жътварска кошница пълна с дарове.

Предвидили сме специална награда на кмета-домакин за „Най-добре представил се участник‘‘ и награда на арендатора-домакин на нивата. Награди ще получат и най-добрите кулинари в конкурсната изложба за „Най-вкусно тестено ястие“

З А Я В К А ЗА УЧАСТИЕ

Участник/читалище, дружество, клуб/:

Град /село/община:

Име на състава:

Худ. ръководител:

Адрес /п.код :

Тел за контакт, ел. поща:

/след 20 юни ще ви бъде изпратен пореден номер на вашето участие/

Програма с която ще участвате:

Общ брой участници /важно е за вашето добро посрещане/:

За конкурса „Най-вкусно тестено ястие“: /баница, месеница, козунак и др., запишете с какво ще участвате/

Име на отговорника за вашите кулинарни изделия:

/след конкурса ще получите обратно вашите специалитети/

Ако желаете да зажънете с нас на нивата, запишете вашето изпълнение: /жътварска песен, обичай, жътварско хоро, наричане и др./

Моля изпратете заявката до 20 юни 2024 г. на адрес: с. Преславен, общ. Стара Загора, ул „Димитър Наумов“№1 или на ел.поща: chitalishted.naumov@abv.bg Тел: 0899 816 590 – чит.секретар Стойка Генова