Държавният архив -пазител на паметта, се готви за празник

9 юни се отбелязва като Международен ден на архивите. Той се чества от 2008 г. Изборът на тази дата не е случаен. Продиктуван е от обстоятелството, че именно на 9 юни 1948 г. е създаден Международният съвет на архивистите под егидата на ЮНЕСКО. От 1960 г. българските архивисти са негов пълноправен член.
Ежегодно на тази дата „Държавен Архив“ – Стара Загора връчва своите грамоти за „Дарител на архива“, „Читател на архива“ и „Приятел на архива“. За отминалата 2023 г. наш дарител е г-жа Таня Стойчева, която дари документи на съпруга си поета Стойчо Стойчев, приятели са Павлина Дудева от БТА и радиожурналиста Кристина Русева, които най-активно са отразявали дейността на архива, а читател е г-жа Емилия Жунич, с най-много използвани документи през изминалата 2023 г.
В съвременното общество архивната институция е крайният пазител на информация, а тя се създава, за да осигурява управлението на държавата, развитието на науката, културата и защитата на гражданските права и интереси. Архивите са част от културното наследство и източник на информация.
Общата фондова наличност на архива в Стара Загора към 01.01.2024 г. възлиза на 2395.96 линейни метра с 3340 архивни фонда (3143 учрежденски и 197 лични) с общ брой 185 415 архивни единици, 513 частични постъпления и 2465 спомена. Застрахователният фонд се състои от 196 670 кадъра, от които 100 518 дубъл негатива и 96 152 позитива.
Днес архивите са сложна система за съхранение, отчитане, обработка и използване на документи. Отговорности на архивистите са много: да осигуряват безопасността на документите, да ги съхраняват, обработват, популяризират и т.н.
Ще се радваме, ако на 10 юни 2024г.  от 11:00  часа споделите Празника на международната архивна общност с нас, в читалнята на Отдел „Държавен архив“ – Стара Загора.
Тази година има и една специална грамота за „Приятел на архива“, придружена с Почетен знак от Държавна агенция „Архиви“, която се присъжда на фирма „еДинамикс България“ ЕООД и нейният управител г-н Велизар Димитров, за направено щедро дарение от техника, в полза на Отдел „Държавен архив“ – Стара Загора. Грамотата и почетния знак ще се връчат на представител на фирмата, от Председателя на Агенцията, доц. д-р Михаил Груев на тържество в София, в сградата на ул. „Московска“ №5.

Калина Маджарова
началник отдел „Държавен архив“ – Стара Загора
към Дирекция „Регионален държавен архив