Експерти обсъдиха изготвянето на Стратегията за дигитализация, иновации и предприемачество

На 30 и 31 май бяха проведени четири работни срещи във връзка с изготвянето на „Стратегия за дигитализация, иновации, предприемачество и пътна карта за нейното изпълнение“. Това е проект, финансиран по Инструмента за техническа помощ към Европейската комисия, който бе спечелен през изминалата година от Община Стара Загора и по-специално от отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“. Двудневните работните срещи се проведоха в Регионалния исторически музей.

По време на дискусията бяха разгледани различни казуси на теми предприемачество, иновации и дигитализация. В разискванията участваха специалисти от различни бизнес организации, Тракийския университет и представители на образователни институции от региона. В хода на обсъжданията всички те дадоха своите предложения за мерки и дейности за развитие на ПИД екосистемата (ПИД – Предприемачество, иновации и дигитализация) в област Стара Загора.