Център за творческо обучение организира „Дни на иновациите в образованието“

Център за творческо обучение организира безплатно информационно събитие за директори и учители на детски градини и училища –  „Дни на иновациите в образованието”. То ще се проведе на 6 юни 2024 г. в хотел Национал Палас в Сливен.

Идеята на събитието е да събере на едно място представители на училищата и детските градини от региона на Сливен както и експерти в областта на образователните иновации от Център за творческо обучение. Ще бъде представена най-актуалната информация за новите технологии и методики в образованието, както и това как да се подкрепи развитието на учебните заведения.

Участието е безплатно  за по двама представители на организация. Направете предавателно вашата регистрация от тук: Регистрация за детски градини , Регистрация за училища.

Програмата на събитието обещава да бъде наситена и вдъхновяваща. Включените теми са свързани с изкуствения интелект в образованието, социалното и емоционално развитие, STEAM подходи и образователна роботика. Специално внимание ще бъде отделено на модернизирането на училищната среда с минимални инвестиции и на разработването на проектно-базирано обучение.

“Дни на иновациите в образованието” е част от поредица образователни събития, насочени към обогатяване на образователната общност и предоставяне на възможности за развитие и обмен на идеи.

Център за творческо обучение е водеща организация, която подпомага образователните институции с иновативни технологии и обучения, целящи усъвършенстване на учебния процес и подготовка на учителите за бъдещите предизвикателства.