Учителите планират добре уроци, но трудно дават свобода на учениците в клас

Близо две хиляди учители са се включили досега в първото по рода си изследване на педагогическите умения на 21. век, организирано от най-голямата платформа за образователни ресурси prepodavame.bg
Едва 2% от българските учители уверено дават избори на учениците си в класната стая и възможност да управляват собственото си учене. Близо половината от педагогическите специалисти се чувстват експерти в това да подбират интересни и ангажиращи ресурси за преподаването си. Масово учителите в България познават и използват технологии в класната стая, но голяма част от тях не са уверени в това си умение.
Това са основните изводи от проучване на учителските умения на 21. век, организирано от образователната платформа prepodavame.bg. От началото на учебната година досега близо две хиляди учители са се включили в изследването. Те са се самооценили по въпроси, свързани със седем основни умения, които са ключови за работата на съвременния преподавател.
Инструментът за самооценка е първият по рода си в България и предоставя на учителите възможност да измерят нивото, с което прилагат преподавателските умения на 21 век. Всеки участник в изследването получава персонален доклад с резултати по умения и ресурси, които да му помогнат да развие онези от тях, за които има нужда от подкрепа. Въпросникът може все още да бъде попълнен безплатно на  https://prepodavame.bg/uchitel-na-21-vek/.
“Когато създавахме този инструмент, водещо бе желанието ни не само да получим картина за състоянието на образователната система, но и да дадем достъп до ресурси и материали, които са в помощ на учителите”, споделя Мила Иванова, старши сътрудник “Управление на съдържание” в платформата prepodavame.bg. Затова на сайта с ресурси учителите и директорите могат да намерят полезна информация и стратегии за по-добро преподаване, свързани с всяко едно от изследваните умения.

Какво показват резултатите
Изследването включва седем умения на съвременния преподавател:

  • Овластява учениците – доколко учителят създава условия за учениците да избират и управляват ученето си;
  • Премахва бариери – доколко учителят отчита индивидуалните особености на учениците си и адаптира работата си;
  • Избира ресурси – доколко учителят подбира интересни и ангажиращи ресурси за преподаването си;
  • Преподава чрез правене – доколко учителят създава в час ситуации, в които учениците да правят неща сами, да творят и т.н.;
  • Осмисля наученото – доколко учителят показва на учениците си защо това, което учат е свързано с живота им;
  • Учи непрекъснато – доколко учителят развива себе си и уменията си;
  • Преподава чрез технологии – доколко учителят  познава и използва технологии в класната стая.