Номинация Дарина Делчева-преподавател в ОУ „Кирил Христов“ за награда Стара Загора 2024 г.

До определения срок -15 април 2024г. в Община Стара Загора, на вниманието на кмета Живко Тодоров, са постъпили общо  19 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“. В направление „Наука и образование“ 13 са кандидатурите за индивидуална награда и 3  за колективна награда. В направление „Култура“ само едно е предложението за индивидуална награда и две -за колективна.

Както всяка година и тази, Долап.бг ви представя поотделно мотивите за направените предложения.

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

Дарина Юриева Делчева – старши учител в начален етап в ОУ „Кирил Христов“. Номинирана от Господин Балъкчиев, директор на ОУ „Кирил Христов“

 

Изх. №469/12.04.2024г.

ДО Г-Н ЖИВКО ТОДОРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Относно: Предложение за присъждане на награда „Стара Загора“ в направление Наука и образование

МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Господин Вълев Балъкчиев

Директор на Основно училище „Кирил Христов” Стара Загора

УВАЖАЕМИ Г-Н ТОДОРОВ,

Горепосоченото Ваше писмо /Ваш изх. № РД-10-4123/29.03.2024 г./ беше разгледано на  извънредно заседание на ПС /Протокол №9/09.04.2024 г./ и съгласно критериите, посочени в Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, предлагаме Дарина Юриева Делчева – старши учител в начален етап в ОУ „Кирил Христов” Стара Загора, да бъде предложена за присъждане на наградата „Стара Загора” в направление Наука и образование за постигнати високи резултати в учебно-възпитателния процес.

Г-жа Дарина Юриева Делчева  е  старши учител в начален етап в ОУ „Кирил Христов“ Стара Загора. Завършила е ПУ „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, ПНУП с образователноквалификационна степен – магистър, със специалност Публичен и педагогически мениджмънт. Има придобита III-та  професионалноквалификационна степен.

През целия си педагогически стаж г-жа Делчева вярва в силата на образованието и че то променя и създава отношение към ученето, така че учениците да разкрият своя потенциал и да направят избор за пътя, който да поемат след време. Базирайки се на своя опит и споделяйки знанията си като педагог, тя насърчава младите умове да мечтаят и да постигат високи цели.

Положеният  учителски труд от страна на г-жа Дарина Делчева е не просто признание за професионалните постижения на учителя, но и отражение на приноса ѝ в развитието и възпитанието на бъдещите поколения. В своя път на преподавател, г-жа Делчева, ежедневно продължава да се усъвършенства и да търси иновативни подходи в преподаването. Избрала да посвети живота си на възпитанието и обучението на малките ученици, г-жа Делчева споделя най-добрите си практики с колегите от учителското съсловие през последните три години и като преподавател в иновативна паралелка. Нейният интерес и личен стил на преподаване са STEAM уроците, които се основават на интерактивността, практическото приложение и интегрирането на различни технологии. Вярвайки, че ученето трябва да бъде ангажиращо и вдъхновяващо, г-жа Дарина Делчева създава уроци, които стимулират учениците да бъдат активни участници в обучението. Прилагайки различни методи и стратегии, като например проблемно-базирано обучение, което позволява на учениците да прилагат своите знания в реални ситуации, използвайки и дейности, които насърчават екипната работа и комуникацията между учениците, я правят обичан преподавател. Последователна в своята работа, осигурявайки достъп до разнообразни ресурси и технологии, които допълват обучението и го правят по-интерактивно, като педагог внимателно проследява напредъка на всеки ученик и се стреми да предложи персонализирана подкрепа и помощ, за да гарантира, че всеки ученик ще постигне успех. Вдъхновявайки своите ученици с всеотдайност и любов към науката и технологиите,  ги насърчава да бъдат любознателни, да изследват и поставят въпроси. Така г-жа Делчева отговаря на съвременните изисквания на обществото – непрекъснат стремеж да създава образователна среда, която стимулира творчеството и развива личностните качества на учениците.

Като личен принос за обогатяването на учителската професия включва активното  ѝ участие в професионални обучения, както и споделяне на добри практики и иновативни методи с колегите. Работи усърдно, за да създава подкрепяща и вдъхновяваща образователна среда, където учениците се чувстват подкрепени и стимулирани да постигат успех. Също така, изгражда позитивни отношения между учениците, родителите и колегите, което допринася за ефективното функциониране на училището като цяло. Включването на ученици със СОП, логопед и ресурсен учител в иновативните уроци, показват ангажираност и отговорност към работа, създавайки учебни  дейности, които отговарят на индивидуалните нужди и интереси на учениците. През целия си професионален път се стреми да се развива както в личен план, така и в професионален, за да бъде по-добър учител и вдъхновител за учениците, които обучава.

С изложеното до тук, може да се обобщи, че г-жа Дарина Делчева има  личен принос за обогатяване на учителската колегия, което се изразява в непрекъснат стремеж към професионално развитие и споделяне на наученото с колегите. Самата тя активно участва в организирането на работилници и семинари, където споделя ефективни методики и иновативни подходи на преподаване. Въвежда технологии в образователния процес, което спомага за модернизирането на учебния процес, а това и увеличава на интереса на учениците. Създава среда на колегиалност и взаимопомощ, насърчава екипната работа. Споделя идеи и ентусиазъм, вдъхновява другите да търсят и прилагат нови подходи в обучението, което допринася за подобряване на качеството на образованието и удовлетвореността на работното място.

Споделеният педагогически опит на г-жа Дарина Делчева е публикуван в Е-списание „Педагогически форум“ ISSN: 1314-7986 брой 4, година 2023 DOI: 10.15547/PF.2023.025 33 Добавената реалност и STEAM обучението в начален етап Дарина Делчева, Мария Желязкова и Добра педагогическа STEAM практика в сборник, издаден от ДИПКУ, Тракийски университет. Има две участия в годишни конференции на Истанбулския държавен университет с проблеми на въвеждане на технологиите в обучението на ученици от начален етап. Представените доклади, обработени на английски език, са още едно доказателство ва неуморния и педагогически труд и ентусиазъм.

За приноса си в учебно – възпитателния процес и извънучилищната  дейност  г-жа Дарина Делчева е отличена с грамоти и сертификати, белязали нейния професионален път:

 1. Удостоверение за допълнително обучение „Технологии и реализация на STEAM – базираното обучение„ – ДИПКУ Тракийски университет;
 2. Удостоверение за „Основи на проектно- базираното обучение в облака със средствата на ИКТ„ – гр. Пловдив;
 3. Грамота за присъдено ІІ място в конкурса „Моята добра STEAM практика„ – ДИПКУ Тракийски университет;
 4. Грамота за добра педагогическа практика на тема „Проектно базираното STEAM обучение с мултидисциплинарна насоченост „В непознати води„ – ДИПКУ университет „Проф.д-р Асен Златаров„ гр. Бургас;
 5. Сертификат за участие в Кръгла маса „Иновации в образованието -STEAM обучение„ ДИПКУ гр. Стара Загора;
 6. Сeртификат за участие в ХХІІ Международен педагогически форум „Човешките ценности и виртуалните предизвикателства в образованието„ с добра практика на тема „Бинарен урок-творчество и мотивация„ – ДИПКУ Тракийски университет;
 7. Сборник с добри STEAM практики-публикуван урок „В непознати води„ – ДИПКУ Тракийски университет;
 8. Грамота за ръководител в категорията „Фотография„ – І място в Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ„- гр. Стара Загора, от Националния каледар на МОН за изяви по интереси;
 9. Грамота за участие в Националния конкурс за разработка на проект и използване на STEAM подход в обучението „Творим и се забавляваме„ – изд. „Бит и техника„ гр. Варна;
 10. Грамота за показани високи професионални качества при подготовка на учениците за състезания от СБНУ 2021/2022 год. и 2022/2023 г.;
 11. Втори международен образователен форум „Качеството на образованието в условията на дигитална трансформация и спецификата на поколенията„ – община Варна;
 12. Трети международен образователен форум „Иновативната образователна среда през призмата на емоционална интелигентност и изкуствен интелект-посоки и предизвикателства„- община Варна;
 13. Глобална образователна програма „FAST Heroes„;
 14. Грамота за ръководител в категорията Основни училища на ученик с призово 3. място в конкурса „Пътуване в бъдещето„ – Европейска нощ на учените 2023„ гр. Стара Загора.

Предложението за присъждане на награда „Стара Загора“ в направление Наука и образование е признание за г-жа Дарина Делчева, за нейния висок професионализъм като учител в Основно училище „Кирил Христов” Стара Загора и за безспорния ѝ принос в развитието на българското образование.

С уважение,

Г. Балъкчиев – Директор на ОУ “Кирил Христов”, Стара Загора