STEAM урок „Мисията невъзможна!…Дали?

Няма невъзможни мисии за третокласниците на г-жа Дарина Делчева и първокласниците на г-жа Юлия Пенчева.
Гости им бяха второкласници, които наред със своите класни ръководители, г-жа Мими Бойчева и г-жа Цвети Бойчева, работят с ресурсния учител Даниела Михалева и логопеда Калин Маганджиев в комбинирана форма на обучение .
Урокът уважиха с присъствието си Господин Балъкчиев-директор на ОУ„Кирил Христов„, Катя Георгиева – заместник-директор    по учебната дейност в начален етап на образованието, гл. ас. д-р Михаил Кожухаров– ръководител STEAM център, ас. Мария Желязкова – курсов ръководител STEAM специализация към ДИПКУ – Стара Загора Тракийски университет, които наблюдаваха с интерес и преживяваха заедно с учениците техните вълнения.
Всички малки възпитаници успяха да осъществят мисията по спасяването на дракончето Роки, което трябва да се върне на Огнената планета при своето семейство.
Децата, разделени на два екипа, „Космически рейнджъри“ и „Галактически спасители“, направиха и невъзможното, за да помогнат на Роки. Забавляваха се истински, защото STEAM подходът е точно това: „Да учим и да се забавляваме!„.
STEAM уроците позволяват гъвкавост в темпото и стила на обучение, което е важно за деца с различни обучителни потребности. Учителите могат да адаптират дейностите към индивидуалните възможности на всяко дете, което помага на всички ученици да постигнат успех.
STEAM дейностите са насочени към работа в екип, което помага на децата да развият социални умения, чрез съвместна работа и комуникация с връстници.
Тези дейности могат да им помогнат да изразят себе си и да развият увереност.
STEAM подходът насърчава учениците да развиват творческия си потенциал, да използват наученото по иновативен начин и да участват активно в учебния процес, което води до по-висока мотивация и ангажираност в училище.

Автор: педагогически екип