Концепция за интегрирани териториални инвестиции „По пътя на Античността“ обсъждаха в Стара Загора

На публично обсъждане представиха Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) „По пътя на Античността“ в Стара Загора

Събитието е част от изпълнение на един нов подход за инвестиции, проекти и програми в цялата страна. В основата му е залегнало партньорството, което обединява, за да се постигнат по-мащабни резултати. Под името „По пътя на Античността“ се представи Интегриран териториален туристически продукт/маршрут, свързващ античното културно наследство на територията на Южен централен и Югоизточен регион. В него си партнират три общини Пловдив, Стара Загора и Хисаря.

„Това е една наша обща концепция, чрез която целим да покажем нашето културно-историческо наследство. Заедно с общините Пловдив и Хисаря залагаме на този интегриран продукт, тъй като за нас е важно този туристически маршрут да бъде работещ.“ – каза Милена Желева заместник-кмет „Култура и туризъм“ при Община Стара Загора.

Заместник-кметът на Община Пловдив – Пламен Панов с ресор „Култура, археология и туризъм“ сподели: „С това обществено обсъждане днес правим една много голяма крачка напред към това тази на идея да се развие и да стане реалност. Когато правим истински партньорства добре е този път, който е дълъг да го извървим с приятели. Аз виждам в лицето на Община Стара Загора и Община Хисаря, че ще направим нещо, което ще има реален ефект върху посещаемостта и солидни инвестиции в културното наследство.

Интегрирания териториален туристически продукт, свързващ античното културно наследство на територията на Южен централен регион и Югоизточен регион е с общ размер на безвъзмездната финансова помощ от 57,7 милиона лева.

По Програма „Развитие на регионите“ са включени три обекта.

Археологически комплекс на Старозагорски минерални бани с включени селищна могила с храмова постройка, ритуално стълбище и римски терми /бани/. Ще бъде извършено възстановяване на храмовата постройка и ритуалното стълбище; допроучване на римските терми и локализиране на нимфеума, изграждане на зелена инфраструктура; извършване на консервация, реставрация и социализация на целия археологически комплекс в съвременна среда, вкл. баня от османския период

Куполна гробница от югозападния некропол на Августа Траяна, находяща  се в централната градска част на Стара Загора. Дейности по изготвяне на  инвестиционен проект, консервация и реставрация.

Антични гробници от Югоизточния некропол на Августа Траяна допроучване на археологическия обект; извършване на аварийна консервация и реставрация на археологическите структури; изграждане на защитна постройка над       археологическите паметници; социализация на обекта и  превръщането му в туристически парк с експозиция и посетителски център.

Като част от мерките, необходими за ускоряване на екологичния и цифровия преход и за подобряване на устойчивостта на екосистемата на туризма е заложено създаването на единен електронен билет за туристически продукт по трите проекта, както и обновяването на информационно-туристическия сайт на община Стара Загора, с включването на нови дигитални услуги и превод на чужди езици за удобство на чуждестранните туристи.

В дейностите по маркетинг и реклама на туристическия маршрут ще бъдат включени и учениците от ПГ по облекло и хранене „Райна Княгиня“, гр. Ст. Загора – партньор по концепцията. В рамките на тази дейност ще се организират опознавателни екскурзии и посещения на обектите, чрез които представители на уязвими групи ще се докоснат до културно-историческо наследство, ще се запознаят с професиите, обслужващи туристическите атракции.

Участие в публичното обсъждане взеха още директорът на Регионален исторически музей Петър Калчев, представители на културните институти в града и общински съветници.

Жейна Желева,

главен експерт „Протокол и връзки с обществеността“