Бъдещи първокласници от ДГ №20 „Мир“ посетиха 13 ОУ“Св.Паисий Хилендарски“

Децата от подготвителните групи на ДГ №20 „Мир“ направиха вълнуващо пътуване до XIII ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, където срещнаха бъдещето си и се потопиха в атмосферата на училищната обстановка. Това специално гостуване им предостави възможността да разгледат класните стаи и да се запознаят с учителите и учениците от училището. От самото начало, децата бяха посрещнати с топъл и приятен прием от страна на учители и ученици от XIII ОУ „Св. Паисий Хилендарски“. Учителите им показаха класните стаи, където те ще прекарват част от бъдещето си, и ги запознаха с интересните занимания и учебни материали, които ще срещнат в училище. За малките гости това беше невероятно преживяване, пълно с вълнение и любопитство. Те имаха възможността да зададат въпроси и да споделят своите очаквания и страхове за предстоящата им учебна среда. Във всяка класна стая те бяха посрещнати с усмивки и готовност да ги приемат като част от училищното семейство. Срещата с бъдещите им учители и приятели внуши на децата увереност и радост. Те се запознаха с нови лица и се възхищаваха на ученическите проекти и творческите дейности, които се случват в училището. В края на деня, децата се завърнаха в детската градина с множество впечатления и емоции, а също и подаръци. Гостуването в XIII ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ беше не само възможност за запознаване с нова среда и хора, но и стъпка към тяхното бъдеще образование и развитие. Това беше истинско пътешествие към знанието и приятелството, което ги очаква в училище.