МОН приобщава родителите от детската градина и яслите

Министерството на образованието и науката ще даде началото на нов проект по Програма „Образование“, с който ще подкрепим деца, родители и учители в системата на предучилищното образование.“ Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова на конференцията „Педагогическата комуникация – социална и емоционална“. Форумът е организиран от Центъра за обучение и квалификация на педагогическите специалисти, Синдиката на българските учители и Института по реторика

и комуникации, предава пресцентърът на МОН.

Основната цел на проекта ще бъде разгръщане на потенциала на децата от предучилищно образование чрез подкрепа за личностното им развитие с оглед по-успешната им социална реализация. Сред дейностите, които ще бъдат финансирани, е повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително социално-емоционалното учене в детските градини.

Предвидена е интензивна работа с родители на ниво детска градина и яслени групи и на ниво училище с групи за предучилищно образование за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес.

Учителят в детската градина е първият, който въвежда детето в системата на образованието“, каза зам.-министър Лазарова. Тя подчерта, че екипът на МОН цени мнението, разчита и се доверява на опита и експерт