Предварителни кандидатстудентски изпити в Тракийски университет

ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

ЗА ПРИЕМ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА

РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОНЛАЙН ПРЕЗ САЙТА НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ОТ 11 МАРТ ДО 17 АПРИЛ 2024 ГОДИНА

 ЗАЯВКАТА ЗА СЪОТВЕТНИЯ ИЗПИТ ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 17.00 ЧАСА 3 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ИЗПИТА. (Напр. в случай, че сте избрали да се явите на тест по биология на 20 април, трябва да заявите това чрез електронния формуляр не по късно от 17.00 часа на 17 април. След това вече датата 20 април става неактивна).

 КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ / ТЕСТОВЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПРИСЪСТВЕНО. КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ В 7,00 ЧАСА В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ПРЕД ЮЖНИЯ ВХОД НА СГРАДАТА НА УНИВЕРСИТЕТА В СТУДЕНТСКИ ГРАД, СТАРА ЗАГОРА (ако са посочили изпит, провеждащ се в Стара Загора) ИЛИ ПРЕД СГРАДАТА НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“, ГР. ЯМБОЛ (ако са посочили изпит, провеждащ се в гр. Ямбол).

ПОЛАГАНЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ НЕ Е ДОСТАТЪЧНО УСЛОВИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ. КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОСОЧАТ ЖЕЛАНИТЕ ОТ ТЯХ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ 3 ЮНИ  ДО 21 ЮНИ 2024 ГОДИНА.

Помощ при попълването на онлайн формуляра може да получите на тел. +359 42 699 208, +359 42 699 209, +359 42 699 210, +359 888333091, +359 889559989 от 8:30 ч. до 16:30 ч.

Въпроси можете да изпращате и на имейл: priem@trakia-uni.bg

Ръководител отдел „Връзки с обществеността“ – Надя Лилова