Ученици от СУ „Иван Вазов“ посетиха Центъра за аквапоника към Тракийски университет

На 24 януари 2024 г.– Международен ден на образованието, екип от ученици от СУ „Иван Вазов“ – Стара Загора, работещи по училищния СТЕМ проект „Повишаване на киселинността на океана или другото лице на въглеродния диоксид“, с цел изпълнение на проектни задачи посетиха Центъра по аквапоника към Тракийски университет. Той е  добър зелен производствен пример, както за синергията между информационните и природни науки, така и за това, как чрез методите на аквакултурата на регионално ниво могат да се намалят въглеродните емисии. Модерната оранжерия по иновативната аквапоник технология – бъдещето на съвременното земеделие, работи на територията на университета и произвежда технологично чиста продукция, затворена в малка площ, с висока производителност, щадяща по отношение на екологията и хората.

Центърът е уникален образователен, научноизследователски и индустриален проект за контролирано екологично производство чрез аквапонична технология в България, отличен модел за демонстриране на много принципи на науката, производството, инженерството и мениджмънта, симбиозата между растенията, микроорганизмите и рибите, а и колко е важно обучението на учениците в СТЕМ среда за академичната им и професионална подготовка. Мониторингът и грижата за аквапоничната система от страна на ученици или студенти помага да им се внуши чувство за отговорност, да се вдъхновява творчеството им и така да се привлече интересът им в образователната и научната сфера.

Иновативната технология бе демонстрирана по вълнуващ е интересен начин от доц. Г. Николов от Аграрния факултет и от студенти четвъртокурсници от Ветеренарномедицинския факултет и бе начало за сътрудничество при изпълнението на екологичните проекти от учениците.

Динко Цвятков

директор на СУ „Иван Вазов“