Световен ден на думата „БЛАГОДАРЯ“ е днес!

На 11 януари в много държави по света се отбелязва Световния ден на думата „Благодаря“. През 1994 г. ООН и ЮНЕСКО приемат този ден, за да подчертаят важността на това да сме учтиви и възпитани и да изразяваме своята благодарност за всички жестове и поводи в ежедневието ни. Инициативата идва от родения в американския щат  Илинойс Ейдриън Сиукс Купърсмит.

Благодаря“ е и една от най-красивите думи в българския език, като значението й  е „дарявам благо, добрина и добро“. Тя е определяна нееднократно като най-важната дума в езика ни, с която засвидетелстваме своето положително отношение към живота, към близки и непознати, които са ни дали повод да бъдем благодарни.

Впрочем думата “благодаря” е употребена за първи път от народния поет Иван Вазов в стихотворението “Благодаря ти, Боже”, публикувано през февруари 1916 г., и неслучайно е толкова красива и няма аналог в никой друг славянски език. В нашия език тя започва с буквата на Бог. До тогава българите са използвали думата „сполай“

11 януари е Световен ден на благодарността. Затова го и наричат най-учтивия ден в годината. Но освен благодарност за стореното хората, които чуват красивата дума, получават и словесна ласка, която може душевно да ги стопли и успокои, установили са психолозите.

Благодаря е междуметие. На кого, За какво. Изказвам благодарност, признателност. (Тя ми благодари за книгата).
В речевия етикет – учтива формула за съгласие или отказ в отговор на предложение, покана, оказано внимание, поздрав и други. 
Благодаря! Благодаря много! Благодаря, с удоволствие! Благодаря, не!

Някои страни си имат свой Ден на благодарността. Например, в САЩ се отбелязва на четвъртия четвъртък от ноември, а в Канада – на втория понеделник от октомври.

Благодарността е положителна емоция или нагласа, която идва в отговор на това, че някой е получил или ще получи нещо. Преживяването на благодарност исторически се фокусира върху няколко световни религии и е разглеждано обширно от философите на морала като Адам Смит.

Систематичното изследване на благодарността в психологията започва около 2000 г., може би защото психологията традиционно се фокусира повече върху разбирането на нещастието, отколкото на разбирането на позитивните емоции. Все пак с идването на позитивната психология благодарността става главен фокус на психологическите изследвания. Изследването на благодарността в психологията е фокусирано върху разбирането на краткокрайното преживяване на емоция на благодарност, индивидуалните различия в това колко често хората изпитват благодарност и взаимоотношението между тези два аспекта.

Денят на благодарността е национален празник, празнуван на различни дати в Канада, САЩ, някои от Карибските острови и Либерия. В тези страни той е официален празник. Традицията на празника в САЩ и Канада води началото си от английските заселници заселници, но в Обединеното кралство той не е основен празник. Подобни празници съществуват и в Германия и Япония.

По своята същност, това е религиозен празник, изразяващ благодарността на хората към Бог за плодородната реколта и нещата, които са придобити през изминалата година благодарение на Неговата щедрост. Празникът е един от най-обичаните и почитани в САЩ, като с времето все повече се превръща в светски празник. Понякога съвсем небрежно го споменават като Turkey Day (Ден на Пуйката). Денят на благодарността датира от времето преди създаването на Съединените щати.

Не забравяйте, че това, което сте, е благодарение на мислите, които властват в съзнанието ви.
Наполеон Хил

От първия до последния слънчев лъч, благодарете за всичко, което ви е дадено, Това значи да намерите щастието, което търсите.
Петър Дънов

Благодаря ти. – Аз още не съм направил нищо. – Ти ми даде надежда.

Джон Вердън

трябва да сте благодарни за това, което имате, а не да мечтаете за това, което мислите, че бихте искали.

Гейл Форман

Този, който умее да благодари, ще получи още повече (Сир). (Beneficia plura recipit, qui scit reddere (Syrus))

Латинска сентенция

Иван Вазов