Две нови мащабни копия на експонати от Неолитни жилища поставят в центъра на Стара Загора

На последното за 2023 г. заседание на Общински съвет Стара Загора, което ще се проведе на 21 декември, ще бъде разгледано и предложението на кмета Живко Тодоров за „Поставяне на два броя мащабно увеличени копия на експонати от постоянната експозиция на музей „Неолитни жилища“

Хилядолетното културно-историческо наследство на Стара Загора е значим ресурс за развитие на културния туризъм на територията на общината. Експозициите на музеите, които представят историческия период VIIII хил. пр. Хр. привличат многобройни посетители от страната и чужбина. Регионален исторически музейСтара Загора и музейНеолитни жилища“ са ключови обекти в туристическото предлагане на общината. Представят се във всички издавани рекламно-информационни материали, онлайн канали и кампании, видеоматериали, както и при участията в туристически форуми у нас и зад граница.
За да се увеличи още повече популярността и да се стимулира по-висок интерес към
археологическото наследство на Стара Загора, както и към постоянните експозиции на музей Неолитни жилища“ и Регионален исторически музейСтара Загора в парковото пространството, северно от Градска художествена галерия през 2022 г. бяха поставени 2 пластикимащабно увеличени копия на експонати от музей „Неолитни жилища“. През настоящата година е предвидено поставянето на още 2 пластики, изработени от твърдо дърво с покритие, подходящо за експониране на открито. За изработването на пластичните модели е направено 3D заснемане на експонатите и е извършена съответната обработка и трансформиране на снимките в 3D криви и растер.
Озеленената площ, намираща се северно от Градската художествена галерия, попада в териториалния обхват на УПИ I, кв. 1 по плана на гр. Стара Загора. Съществуващите озеленени площи, представляващи публична собственост, се устройват и опазват като защитени територии, включително и за опазване на културно-историческото наследство. За поставяне на монументалнодекоративни елементидва броя исторически копия в озеленената площ е възложено изработване на план-схема , която е одобрена на заседание на ЕСУТ.

Долап.бг