Приключва мащабният проект на ВиК в Стара Загора

Официалната церемония по закриване на строителния обект по проекта на “Водоснабдяване и канализация” (ВиК) ЕООД – Стара Загора ще се състои на 18 декември 2023 г., на пречиствателна помпена станция за отпадъчни води, съобщават от пресцентъра на дружеството.
На събитието са поканени да присъстват кметът на Стара Загора Живко Тодоров, управителят на ВиК – Стара Загора Радостин Миланов и инж. Йордан Дамянов, представител на фирмата изпълнител на проекта и др.
Проектът за „Изграждане на В и К инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД – Стара Загора, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне №.BG16M1OP002-1.016-0013 стартира в началото на 2022 година. По време на него бяха подменени над 40 километра водопроводна мрежа и беше реконструирана близо 17 километра от канализационната мрежа в град Стара Загора. Обособени бяха 14 водомерни зони в централните квартали на града, в които се измерва подадената и консумираната вода и се следят дебит и налягане. Целта е разтоварване на мрежата и предпазването ѝ от препълване при интензивни дъждове.
Общата стойност на проекта е близо 122 млн. лева. от които малко над 76 млн. лева са финансиране от Кохезионния фонд, близо 13,5 млн. лева е делът на националното съфинансиране и близо 12 млн.лева е собственият принос на бенефициента. Освен в Стара Загора, проектът се изпълнява и в Казанлък, Раднево и Чирпан.