Българските имена на дванадесетте месеци от годината

„Имената на дванадесетте месеци от годината,които използваме днес в България са от латински произход.

В миналото нашите предци използвали изцяло български имена за месеците, които ние днес сме забравили, а те звучат толкова красиво.

Ето,как са ги наричали:

 1. Голям Сечко (Просинец, Колог, Коложег) – така старите българи наричат месец януари.

„Месецът на горящия дънер“ – това е значението на старобългарски.

 1. Малък Сечко (Сечко, Съчен) – така старите българи наричат месец февруари.

„Месецът на страшния лед“ – това е значението на старобългарски.

 1. Сухи (Сух) – така старите българи наричат месец март.

„Сухият месец“ – това е значението на старобългарски.

 1. Брезов (Брязок) – така старите българи наричат месец април.

„Многоцветният месец“ – това е значението на старобългарски.

 1. Тревен (Тръвен, Цветен) – така старите българи наричат месец май.

„Тревистият месец“ – това е значението на старобългарски.

 1. Червеник (Изок) – така старите българи наричат месец юни.

„Червеният месец“ – това е значението на старобългарски.

 1. Чръвенъ (Жетар, Жътвар, Сърпен) – така старите българи наричат месец юли.

„Месецът на жътвата“ – това е значението на старобългарски.

 1. Зарев (Орач) – така старите българи наричат месец август.

„Месецът на оранта“ – това е значението на старобългарски.

 1. Руен (Руй) – така старите българи наричат месец септември.

„Изобилният (плодородният) месец“ – това е значението на старобългарски.

 1. Листопад – така старите българи наричат месец октомври.

„Месецът на падащите листа“ – това е значението на старобългарски.

 1. Груден – така старите българи наричат месец ноември.

„Месецът на грудките“ – това е значението на старобългарски.

 1. Студен – така старите българи наричат месец декември.

„Студеният месец“ – това е значението на старобългарски.“

От страницата на

Антон Георгиев