Навръх Никулден българските  артисти ще протестират пред Министерство на културата

След протестите на 1 ноември 2023 година в национален ефир министърът на финансите обеща повишение на бюджета за култура с 50
процента. Няколко дни по-късно това се оказа поредната лъжа. Този бюджет е само видимата част от айсберга, в който нашето общество е на
път да катастрофира.
Години наред ниетворците от сценичните изкустваработехме, без да протестираме. В резултат на това стигнахме до ситуация, която
може да се определи единствено като унизителна. И тъй като политиците и финансистите вярват основно на цифри, ще говорим на техния език:
заплати в секторамного по-близки до минималните, отколкото до средните за страната.
Водени от убеждението, че правото на култура е основно човешко право, така както и правото на достойнство, ние заявяваме категорично,
че порочният цикъл от неадекватни политики, свързани със системно недофинансиране на културата в България, трябва незабавно да бъде
прекъснат. Защото народ без култура е народ без бъдеще!
Съюзът на българските музикални и танцови дейци (СБМТД), Съюзът на артистите в България (САБ), заедно с Независима синдикална
федерация (НСФ)Култура“ към КНСБ и Национална федерация (НФ) Култура“ към КТПодкрепа“ организират протест под надслов
НАРОД БЕЗ КУЛТУРА Е НАРОД БЕЗ БЪДЕЩЕ!на 6 декември 2023 година. Начало: 12:00 часа пред Министерството на културата.
Основни искания:
1. Да се предприемат законови промени, за да се гарантира бюджет, необходим за увеличаване на всички доходи и възнаграждения,
както е записано в Правителствената програма т. 13.2.19.
2. Осезаемо и устойчиво увеличение на бюджета за култура, за да спре унижението, на което са подложени всички, работещи в
сектора.
3. Ясна политика за опазване и развитие на професионалните общински оркестри, професионалните общински фолклорни ансамбли, Камерна операБлагоевград и професионалните общински театри. Гарантиран от държавата минимален размер на възнагражденията на работещите в споменатите по-горе състави,
постигнат в Браншовите колективни трудови договори, чрез постоянно целево допълващо финансиране.

Екип на СБМТД