Нови лаборатории разкриха във факултет „Техника и технологии“

В нов лабораторен комплекс по Хранителни технологии студентите от специалност „Технология на храните“ провеждат лабораторните си занятия по дисциплината 🥯🍰🥖🥨 „Технология на хляба, хлебните и сладкарски изделия“🍞🥐🥞🥧.
Удоволствие е да работиш с модерно оборудване и под ръководството на знаещи и можещи преподаватели от катедра „Хранителни технологии“ на Факултет „Техника и технологии“ при Тракийски университет.
На снимките: Студенти от спец. „Технология на храните“, IV курс, редовно обучение.
Снимки: проф. Стойкова, 08.11.2023 г. 😊