Доц. Д-р Димитър Петков е преизбран за председател на Националното дружество по съдова, ендоваскуларна хирургия и ангиология (БНДСЕХА)

Ръководителят на отделението по „Съдова и ендоваскуларна хирургия“ и преподавател в Тракийския университет в Стара Загора, доц. д-р Димитър Петков, беше преизбран за втори пореден мандат като председател на Националното дружество по съдова, ендоваскуларна хирургия и ангиология. Конференцията се проведе от 12 до 15 октомври в София и събра специалисти от цялата страна.

Доц. д-р Петков отговори на няколко въпроса за свършеното по време на първия му председателски мандат и за това какво предстои през следващите 2 години.

– Доц. Петков, преди няколко дни завърши Националната конференция на БНДСЕХА, на която бяхте преизбран за председател на гилдията за следващ мандат. Какви са вашите впечатления от събитието?

– Бих искал да изтъкна няколко неща, които се откроиха по време на проведената от 12 до 15 октомври Конференция.Първото от тях е юбилейната 30-годишнина на нашето Дружество, която беше отбелязана по време на събитието. Това е един сериозен период,през който БНДСЕХА се утвърди и постигна много успехи. През това време беше създадена специалността „Съдова хирургия“, бяха проведени много национални кампании и научни събития от национален и международен мащаб. През годините събитията организирани от Дружеството бяха посетени от редица чужди гости между които Президента и генералния секретар на ESVS, Вицепрезидента на IUP, представители на UEMS, BVF и много други съдови специалисти от различни държави, което е високо признание за нашата организация.

Тази година бяха регистрирани изключително голям брой участници, което говори за високото качество на предложените по време на Конференцията научни доклади и практически насочените обучения, свързани с усъвършенстването и развитието на съдовите хирурзи.Определено трябва да изтъкнем и изключително активното участие на младите ни колеги в събитието.

Сесиите на специалистите по здравни грижи в рамките на конференцията също ежегодно се доказват като сериозен форум за споделяне на опит, обсъждане на идеи за работа и провеждане на различни практически обучения.

– С какво се представи на Конференцията екипа на отделението по „Съдова и ендовакуларна хирургия“, в МБАЛ „Тракия“, което ръководите?

– Д-р Павел Атанасов представи големият ни опит в имплантирането на перманентни устройства за централен венозен достъп TIVCAD Evolution, а д-р Светослав Бисеров представи алтернативните възможности на ендоваскуларното леченение на аневризми на аортата, спрямо отворената хирургия. Голям интерес предизвика и презентацията на специалистите ни по здравни грижи, анализираща тежестта и напрежението на нощния труд в отделенията по съдова хирургия, която беше представена от м.с. Веселина Петкова. Активно беше и участието ни в практическите обучения по време на Конференцията.

– Какво предстои пред БНДСЕХА през следващият двугодишен период?

– Националните ни кампании за популяризиране и борба със съдовите заболявания, ще продължат да разширяват обхвата си и да достигат до все по-голям кръг от пациенти.

Международната колаборация с другите национални и международни организации, обединяващи съдовите хирурзи, също ще продължи да бъде проиоритет на Дружеството през следващите години.

Непрекъснатото обучение и усъвършенстване на младите ни колеги, съдовите хирурзи и на специалистите по здравни грижи са наши основни цели и ние ще продължим да работим активно в тази насока, чрез създаване на различни теоретични и практически модули за обучение, които ще се провеждат по време на нашите национални и международни събития и онлайн.