13 са предложенията за присъждане на награди за високи постижения в образованието и науката в Стара Загора за 2023 г.

В навечерието на 1-ви ноември – Ден на народните будители, Община Стара Загора отново ще връчи отличията си за високи постижения в образованието и науката. До определения срок до кмета на Общината са предложени общо 13 номинации . 7 от тях са за наградата „Анастасия Тошева“ . От тях- 6 са индивидуални и 1 – колективна. Кандидатите са: 1 Екатерина Славова Йовчева , старши учител по Математика в Основно училище „Кирил Христов“; 2. Мариана Василева Костова – старши учител по Математика в ППМГ „Гео Милев“; 3. Д-р Лидия Стоянова Блажева – заместник-директор по учебно производствена дейност в НПГВМ „Иван Павлов“; 4. Милена Желязкова Желязкова – директор на II Основно училище „Петко Рачов Славейков“;  5. Йорданка Кирилова Раденкова – старши учител по Български език и литература в Средно училище „Максим Горки“;  6. Проф. д-р Галя Кожухарова , директор на Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет; 7. Педагогически колектив на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ .

За присъждане на плакет „Млад учител“ са постъпили 6 предложения:

1.Мария Стефанова Даскалова учител по Китайски език в Средно училище „Максим Горки“, град Стара Загора; 2. Кристиан Емил Михайлов – учител по Информатика и информационни технологии в Средно училище „Иван Вазов“, гр. Стара Загора;  3. Красилена Тенева Калъчева – Иванова, учител по Български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора;  4. Делчо Николаев Делчев – учител по Български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора;  5. Петър Иванов Иванов – учител по Английски език в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора; 6. Ралица Йонкова Бояджиева – учител по Информационни технологии в ППМГ „Гео Милев“, град Стара Загора.

Както всяка година и тази Долап.бг ще ви представи предложенията без редакторска намеса:

                                                                                                                    ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Училищното настоятелство при Второ ОУ „П. Р. Славейков“ град Стара Загора

за присъждане на плакет „Анастасия Тошева” на Милена Желязкова Желязкова – директор на Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“, град Стара Загора

Предложението е обсъдено на заседание на Съвета на настоятелите към училищното настоятелство на 03.10.2023 година.

1. Милена Желязкова е професионалист – педагог с мениджърска и лидерска култура, който организира и управлява качествен образователно-възпитателен процес.

 • Директор е на Второ основно училище „Петко Рачов Славейков”, град Стара Загора от 2009 година. Магистър „Начална училищна педагогика” от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и с втора специалност „Финанси” от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Притежава първа професионално-квалификационна степен от Тракийски университет град Стара Загора и непрекъснато надгражда знания и опит в обучителни квалификационни форми.

 • Г-жа Желязкова е изявен професионалист с доказан принос в предучилищното и училищното образование. За нейните мениджърски умения говорят ежегодното осъвременяване и обновяване на материално-техническата база: от 2022 г. функционира училищен стол за обедно хранене, създадени са оптимални условия за учебен процес, въведени са съвременни технически средства – компютри и монитори във всяка класна стая, лаптопи за учители и ученици.

 • Умело изгражда и развива училищната общност с непрекъсната ангажираност за повишаване на стандартите на всички нива в организационната структура: ефективно преподаване, насърчаване, наставничество, мониторинг, оценяване, планиране и резултатност. В своята работа държи на колегиалните отношения, добрия тон и качественото изпълнение на служебните ангажименти. Притежава умения за работа с учителите и създаване на работни екипи от педагогически специалисти с висока компетентност и мотивация. В способността ѝ да активизира училищната колегия от 69 преподаватели се открояват управленската култура и мениджърски характер на директора на образователната институция. В училището се обучават деца от подготвителна група и ученици от начален и прогимназиален етап, разпределени в 33 паралелки и 14 групи за целодневна организация на учебния ден.

 • Във Второ ОУ непрекъснато се внедряват иновативни подходи и методи на обучение. Предизвикателствата на новите технологии са неразделна част от образователния и възпитателния процес във Второ ОУ. По време на дистанционното обучение се използва облачната технология Google Workspace – „Училище в облака“, като учители и ученици са обучени още през 2018 г. Благодарение на усвоените умения и компетенции се организира и успешно стартира ОРЕС в условията на пандемия. От 2023 г. ученици, учители и родители използват електронната платформа „Дигитална раница” с богат набор от дигитално образователно съдържание, нагледност на обучителния процес и актуална информация за оценки, отсъствия, бележки и задания за самостоятелна работа. Креативният процес на ръководство и ангажираност на всички нива учител – родител – ученик дава възможност за ефективно и резултатно функциониране на училищната и на семейната общност.

2. Г-жа Милена Желязкова притежава качества на организационен лидер и поддържа училищна политика за възраждане на непреходните идеали и ценности у децата и учениците в съчетание с иновативните подходи на обучение.

 1. Училището тържествено чества юбилейни празници и годишнини по случай своето основаване. През 2017 г. са организирани пролетен базар, тържествен концерт-спектакъл в Държавна опера – Стара Загора, провежда се първата по рода си Ученическа национална спартакиада с домакинството на Второ ОУ, на която участват 330 ученици от 13 училища от цялата страна. По случай юбилейната 60-годишнина е издадена книгата „Като Второ няма второ”, чиито идеен проект е на г-жа Милена Желязкова.

 2. През месец ноември 2022 г. Второ ОУ чества 65 години от създаването си и 195 години от рождението на Петко Славейков. Под ръководството и идейните проекти на г-жа Милена Желязкова училището подготви богата програма. Представят се няколко тематични изложби в Община Стара Загора, в Културен център, в Държавна опера и във Второ ОУ. По случай годишнината се издават две книги: Алманах – с отличени ученически творби от конкурси и състезания, и Споделени спомени – сборник с интервюта на възпитаници на училището. Училището подготвя и спортни мероприятия – приятелски волейболни и футболни срещи. Кулминация на годишните чествания е концерт-спектакълът „Изворът” в Държавна опера Стара Загора на 30.11.2022 г.

 3. За шеста поредна година училището организира Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“ в Културен център, Стара Загора (2023) със съдействието и подкрепата на община Стара Загора, Регионално управление на образованието – Стара Загора и Министерство на образованието и науката. В него участниците са 793, изпратени са 1066 творби от 63 населени места от 27 области в България. Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците и за учебната 2023/2024 година. На официалната церемония по награждаването през 2023 година са отличени 70 участници, връчени са поощрения и специални награди. В рамките на официалната церемония са открити две изложби с ученически рисунки и фотографии. На сцената на Културния център е представена сценична програма от музикални и танцови изпълнения. Към конкурса проявяват интерес и старозагорски културни институции: Регионален исторически музей, РБ „Захарий Княжески”, библиотека „Родина”, Фондация „Център за правно и културно застъпничество – „Темида арт“ и др.

 4. Всяка година нараства екипът от учители на Второ ОУ, които представят интегрирани, бинарни, изнесени уроци както в начален, така и в прогимназиален етап. В училището е създадена позитивна и продуктивна образователна среда. Учителите участват ежегодно в национални педагогически форуми и споделят добри практики, предлагат теоретични аспекти и методически решения, представят етапите на работа по създаване и реализиране на иновативен урок. Проведени са бинарни уроци по български език и литература и математика „Котаракът наставник, или котаракът в чизми”, по математика и изобразително изкуство „Българската шевица – колорит в правоъгълна координатна система”, по история в „Музей на религиите”, Стара Загора и др.

 5. Г-жа Желязкова подкрепя и подпомага работата на екипи от учители за постигане на поставените цели и създава градивна атмосфера в колектива. Успява да мотивира учителите да работят така, че да приемат идеите за развитие на училището за свои. Подпомага и окуражава новаторството. Педагогическите специалисти от училището ежегодно участват в квалификационни курсове и обучения, организирани от ДИПКУ – Тракийски университет – Стара Загора, НЦПКПС – Банкя, „Училищна Телерик Академия“ – София, ДКПРПС – Пловдивски университет и др.

3. Милена Желязкова ефективно работи за усъвършенстване на процеса на преподаване и учене и на резултатите от него, непрекъснато стимулира реализирането на извънкласни и извънучилищни дейности, подпомагащи или надграждащи учебния процес.

 • През учебната 2022/2023 г. във Второ ОУ са сформирани 21 групи – занимания по интереси. Организационните форми са клубове, отбори и групи в различни тематичните направления: дигитална креативност, природни науки, математика, изкуства и култура, екологично образование и здравословен начин на живот, спорт. Учениците участват с голям интерес в извънкласните дейности. Всяка група провежда тематична представителна изява пред родители, учители и гости. През 2023 г. се проведе Първият ежегоден междуучилищен турнир по шах, организиран от шах клуб „Е4“.. С голям интерес се състезаваха ученици от Второ основно училище с ученици от Пето основно училище.

 • Учениците на Второ ОУ имат доказано постигнати резултати от изпитите след 4 и 7 клас. Училището е водещо в града и в областта. Учениците постигат високи резултати от НВО в 7 клас по БЕЛ и по математика и се класират традиционно на второ място в Стара Загора. През учебната 2022/2023 година средният успех в IV клас от НВО по БЕЛ е 5,52 и от НВО по математика – 5,13. Среден брой точки в VII клас по БЕЛ е 72,48 и по математика – 51,87.

 • Учениците на Второ ОУ ежегодно участват в национални олимпиади и състезания, в инициативи от Националния календар на МОН за изяви по интереси, в мероприятия от Националния спортен календар, в Национални състезания по БДП и противопожарна безопасност, в издания на гражданска конференция „Семейство-училище-общество” в гр. Добрич, в състезанието „Стъпала на знанието”, в Националното състезание IT Знайко, в състезания под егидата на Сдружението на българските начални учители, в състезанията по английски език на Асоциацията на Кеймбридж училищата, в математически състезания „Европейско кенгуру”, „Иван Салабашев” и много други.

 • Училищният вестник „Искрици” излиза за пръв път от печат през 2011 г. Всяка учебна година екипът от ученици, които работят за издаването му, се обновява след изпращането на поредния випуск седмокласници. Вестникът се издава периодично с два броя годишно. През 2019 г. училищната медия получава специална награда за най-добре представил се екип на Първия национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев” в Стара Загора.

 • В училището е сформирано студио „Словесно-изпълнителско изкуство“, което представя миниспектакли, театрални постановки и пиеси на сцените на ДТ „Гео Милев” и Държавна опера – Стара загора. Много настроение и емоции предизвикват изпълненията на ученическата вокална група „Славейчета” на официални събития и срещи. Гордост са кинотворбите на ученици, които намират място в програмата на Международния филмов фестивал за ново европейско кино „Златната липа“ (2021) и са включени в категория „Детско кино“.

 • Възпитаниците на училището заемат престижни награди от международни и национални конкурси и състезания през учебната 2022/2023 година: Моника Христова от II клас грабва приза „Математически звезди”, Павел Хероут от III клас е с най-високи отличия от математически международни и национални състезания, Юлиана Савова от V клас заема първо място във финалния кръг на националното състезание IT Знайко. Гордост за училището е отличното представяне на Станислав Милчев от VII клас на националните кръгове на олимпиадите по биология и по български език и литература. С международно признание е Елизабета Казале от VII клас, която завоюва 100% стипендия SPACE CAMP TURKEY, 2023 г. Много са учениците на Второ ОУ с призови места от литературни конкурси, състезания по информационни технологии и програмиране, конкурси за детска рисунка. Голямо признание за труда и старанието получи екипът от 51 седмокласници, участвали в разработването и представянето на Проект „Голямата книга на българското пробуждане“ – нов препис по Първия Софрониев котленски препис (1765 г.) на „История славянобългарска”. Екипът е отличен с награда „Млада Загора“, 2023 за изключителния възрожденски дух, мащабен труд, упоритост и неимоверно старание при подготовка и реализация на преписа.

4. Под ръководството на г-жа Милена Желязкова Второ ОУ участва активно в национални проекти и международни програми.

 • Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ е включено в мрежата на иновативните училища с Решение № 391 от 17 юли 2017 година на Министерски съвет. Целта на прилаганата иновация е дейностният подход в обучението и „Учене чрез правене“. През учебната 2022/2023 година училището участва със седем проекта: „Зограф“, „Айя–от А до Я-уча и творя“, „Училището-школа за характери“, „Мисия – учител за един ден”, „Исторически следи – историята в предмети”, „Дигитален клас”, клуб „Енигма”. Училището е домакин по НП „Иновации в действие“ модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“. През май 2023 г. гости са три училища: 112 ОУ „Стоян Заимов” – София, СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Бургас и Първо ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – Гълъбово. В дните на мобилността се представят иновативни практики с ученици от начален и прогимназиален етап.

 • Училището активно се включва в ежегодни програми на МОН, обменя и споделя опит с други училища от България, сътрудничи с Педагогическия факултет на Тракийския университет – Стара Загора за провеждане на стажантски програми и Държавни изпити по практика на студенти със специалности: Начална училищна педагогика, Педагогика на обучението по информационни технологии, Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн. Г-жа Милена Желязкова е член на Държавната комисия за провеждане и оценяване на държавната практика по технологии и предприемачество на студентите от Начална училищна педагогика от Тракийски университет

 • Второ ОУ активно участва в национални програми и международни проекти: „Заедно в грижата за всеки ученик“ – екипна работа на учителите от начален етап с учители по учебни предмети от прогимназиален етап, „Заедно в изкуствата и в спорта” – формирането на умения за екипна работа чрез участието в колективни спортове и изкуства, „Отново заедно” – екологично и интеркултурно възпитание, „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование”, „Иновации в действие”, „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи” – Дейност 1, Дейност 2, Дейност 5, „България – образователни маршрути”, програми на информационен център „Европа – Директно“, международен проект „ На път към нови възможности в училищното образование” по програма „Еразъм +”, 2023 г. – мобилност за обмен на добри практики в учебно заведение в Италия, гр. Болоня с предстояща среща през месец ноември, 2023 г.

 • Второ ОУ „П. Р. Славейков” е едно от петте училища в страната, избрани през 2023 г. за Лаборатория за иновации в тематично направление „Проектно базирано обучение и интегрирано знание“, избрано от МОН. Училищната лаборатория ще развие стратегия за подобряване на учебния процес чрез създаването на проекти, симулиращи знанията на учениците и техните умения за решаване на проблеми, креативно и логическо мислене, както и аналитичност. Училищната лаборатория ще изготви крайни продукти – методическо помагало, картотека на иновативните практики, вкл. в електронен вариант.

 • Във Второ ОУ предстои да се изгради STEM център. Под ръководството на госпожа Милена Желязкова е разработена концепцията по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ в три направления, оформени като зони в STEM центъра – „Природни науки“, „Математика и Информатика” и „Роботика и Кибер-физични системи”. STEM училищната среда включва цялостни интериорни решения, съвременно оборудване с подходящи, многофункционални мебели, обучителна техника, материали.

 • Второ ОУ е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Ежегодно учениците участват в международното състезание Kangaroo Global Linguistics. Госпожа Милена Желязкова участва в семинари на Асоциацията и е член на Общото събрание на сдружението. През учебната 2022/2023 г. 7 ученици от начален и прогимназиален етап участват в Националния кръг на състезанието – едно от най-престижните постижения на младите лингвисти.

 • През 2022 г. екип от талантливи ученици се включва в програмата „Младите в атака” – инициатива на Национална Бизнес поща и фондация „Постижения”. Учениците участват с представителни есета и демонстрират дигитални медийни умения.

5. Г-жа Милена Желязкова изгражда партньорска комуникация с родители и институции.

 • В комуникацията с родителите се проектират ценностите и нормите, определящи организационната култура на училището като институция. Второ ОУ ефективно взаимодейства с родителската общност. Изградени са отношения на доверие между учители и родители. Използват се различни форми: родителите активно участват в училищния живот по повод на празници и събития, мероприятия в паралелката – Национална седмица на четенето, спортни дейности, представяне на професията, благотворителни кампании и др.

 • Училището осъществява съвместни дейности с Общинския съвет на децата – град Стара Загора; с МКБППМН, РЗИ, Превантивен център по зависимости, Районна прокуратура, Обществен дарителски фонд и др. Организират се срещи с ученици в дискусионни форуми и лектории.

 • Училищното настоятелство активно се включва в училищния живот. През 2016 г. по проект на настоятелите се откриват две компютърни зали със съвременно техническо оборудване. С помощта и съдействието на училищното настоятелство се раздават ежегодни награди на ученици и учители за 24 май. През 2023 г. се осъществи съвместен проект за осъвременяване на стълбищното пространство в сградата на училището.

 • Второ ОУ е партньор в инициативи и програми на местни културни институции: РИМ, РБ „Захарий Княжески“, Библиотека „Родина“, Държавна опера – Стара Загора, ДТ „Гео Милев“, Художествена галерия и др.

 • Училището се включва в национални доброволчески инициативи – кампанията на bTV Media Group „Да изчистим България заедно“, парична помощ на пострадалите от наводненията в Карловско и селата Каравелово, Богдан и Слатина. Дарение на книги и помагала за възстановяване на изгорялата детска библиотека в град Кубрат.

Предизвикателствата в съвременното училище изискват динамично и отговорно, последователно и ефективно управление на образователната институция. Милена Желязкова е директор с творчески стратегически планове за просперитета на Второ ОУ „П. Р. Славейков” и умее да обедини усилията на колегията от педагогически специалисти в името на развитието на училището.

Проявявайки се като отличен педагог, инициатор и вдъхновител за успехите на институцията, госпожа Милена Желязкова реализира ефективна училищна политика, утвърждава достойно положителния имидж на Второ ОУ, педагогическата общност и образователна система. Със своите качества на мениджър, лидер и реформатор създава условия за разгръщане на новаторските и творческите възможности на всички учители и ученици.

С уважение,

Атанас Стоянов

Председател на училищното настоятелство

на Второ основно училище „П. Р. Славейков“гр. Стара Загора