Професор от университета в Хамбург гостува в Стара Загора

На 28 септември 2023 г. Тракийски университет посрещна на работно посещение проф. Ханс Шеферс от Университета за приложни науки гр. Хамбург, Германия. Лично ректорът на старозагорската алма-матер, проф. д-р Добри Ярков, приветства скъпия гост.

Проф. Шеферс е преподавател с дългогодишен опит в сферата на интелигентните енергийни системи и енергийна ефективност . Той е и директор на изследователския Център за компетентност „Възобновяема енергия и енергийна ефективност“, който работи по проекти в областта на енергийната трансформация. По време на срещата бяха обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество между двете образователни институции и осъществяването на съвместни проекти в области като научно-изследователската дейност, иновациите, трансфера на знания, зеления преход и др.

„Енергийната трансформация е актуална тема не само за България и Германия, но всъщност за цяла Европа, дори за целия свят. Предизвикателството, пред което и двете ни страни са изправени, е осъществяването на плавен и справедлив преход от конвенционална към нисковъглеродна енергетика. Така че пред нас стоят не само едни и същи проблеми, но намирането на оптимални варианти за разрешаването им чрез споделянето на знания и опит.”- заяви проф. Шеферс и допълни: “При осъществяването на енергийния преход несъмнено ще е необходимо наличието на добре подготвени, висококвалифицирани специалисти. Такива обаче липсват – в Германия например, дори да приемем, че сме технологично подготвени за този преход, определено се усеща липса на подходящите кадри за осъществяването му. Ето защо считам, че нашите два университета, като водещи образователни институции, са мястото, където могат да се подготвят тези висококвалифицирани специалисти. Това, което трябва да направим, е да обединим усилия и ресурси, за да отговорим на това предизвикателство.”