Единодушно избраха Евгени Янчовски за Почетен гражданин на Стара Загора

С пълно мнозинство, Общинският съвет избра Евгени Вълев Янчовски, футболист и бивш треньор на Футболен клуб (ФК) „Берое-1916, за носител на званието Почетен гражданин на Стара Загора. Инициатори на номинацията са Управителният съвет на ФК „Берое 1916-ветерани“.

По време на редовното заседание на общинските съветници за месец септември бе избран и временно изпълняващ длъжността кмет на Община Стара Загора, във връзка с регистрацията на г-н Живко Тодоров като кандидат за кмет на Община Стара Загора на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 29 октомври. Това ще бъде Радостин Танев, зам.-кмет „Транспорт, чистота и екология“. Съветниците решиха и кои ще бъдат кметовете на кметства в селата Братя Кунчеви, Богомилово, Горно Ботево, Дълбоки, Еленино, Змейово, Калитиново, Калояновец, Кирилово, Маджерито, Оряховица, Хан Аспарухово, Хрищени по същата причина.

Съветниците направиха изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, касаещи нова възможност за ползвателите на Млечна кухня. Цената за основния пакет от 20 купона се запазва на 20 лева, но вече ще има възможност за заявка за допълнителен порцион на цена от 3.50 лева, която да покрива в максимална степен себестойността на предлаганата храна. Част от промените в Наредбата е и внедряването на електронна система, която се разработва в момента, за заверка на купон онлайн. Очаква се да заработи през следващия месец.

Общинският съвет гласува и финансова подкрепа за пострадалите от наводненията в края на лятото в Община Царево. Средствата са в общ размер от 10 хил. лева.

Старейшините дадоха съгласие за изграждане на „Център за обществена подкрепа/Общностен център за деца и семейства“ с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Подполковник Калитин“ № 28. Той ще продължи работата в посока предоставяне на услуги за ранна детска интервенция, насочени към деца на възраст 0-7 г. (с приоритет към децата във възрастта 0-3 г.) със затруднения в развитието или увреждания и техните семейства. Центърът ще предлага услуги за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа за бъдещи родители, родители от уязвими групи, които не полагат адекватни грижи за децата си и ги излагат на риск, уязвими семейства, неглижирани деца и/или деца – жертви на насилие. Социалната услуга ще бъде достъпна от октомври, с капацитет 50 души.

Приета бе още Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на община Стара Загора. По този начин биват въведени ясни и точни правила във връзка с внасяне, връщане и удръжка т.нар. гаранционен депозит при започване, изпълнение и довършване на изкопните дейности и възстановяване техническата инфраструктура. Промените в  Наредбата водят и до улесняване на предлаганите административни услуги и избягване на противоречия при правоприлагането им, както и внасяне на яснота у гражданите.

Над 90 бяха предложенията, които станаха част от дневния ред на последното редовно заседание на общинските съветници за мандат 2019-2023 година за Стара Загора.

Красимира Кънева – Пенкова

Експерт „Връзки с обществеността“