Международен ден на дарителството отбелязваме на 5 септември

На 5-ти септември 2013 г.  за първи път в България отбелязахме Международния ден на дарителството. Обявен е през 2012 г. по инициатива на ООН. Идеята на този ден е международната общност да обърне внимание на най-уязвимите групи от обществото и да насърчи благотворителната дейност в световен мащаб.

Дарителството, в различните му форми – доброволчество, филантропия, социално предприемачество, допринася за социална интеграция и за създаването на по-пълноценни и устойчиви общества. Основната цел на Международния ден на дарителството е да повиши информираността по темата и да осигури обща платформа за дарителските дейности, насочена към хора, към благотворителни и доброволчески организации в подкрепа на техните цели на местно, регионално и международно ниво.

Идеята за възникването на Международния ден на дарителството води началото си от унгарското гражданско общество. Впоследствие, през 2010 г., е подкрепена от унгарския парламент и правителство. В продължение на идеята, на 17 декември 2012 г. по предложение на Унгария, Общото събрание на ООН приема с резолюция датата 5 септември за Международен ден на дарителството.

Денят поставя акцент върху благотворителността като начин на мислене и начин на живот, като средство за социално свързване и промяна. Дарителството помага за неутрализиране на негативните ефекти от хуманитарни кризи, подкрепя публичните сектори като здравеопазване, образование, защита на деца и  хора в неравностойно положение, подпомага развитието на културата, науката, спорта и опазване на културното и природно наследство. Дарителството утвърждава универсалните принципи за човешко достойнство и
солидарност.