Проект SMEOrigin вече работи в подкрепа на храните със защитен произход и МСП в хранителния сектор  

Трансевропейският проект SMEOrigin, който цели да подкрепи храните с географски означения и техните производители на европейско ниво, приключи успешно първия си семестър със забележителен напредък. Проектът цели създаването на политики за подпомагане и повишаване на конкурентоспособността на малки и средни предприятия, произвеждащи продукти със защитени географски означения – Защитени наименования за произход (ЗНП) и Защитени географски указания (ЗГУ). В него си партнират региони от 7 европейски страни – България, Австрия, Гърция, Полша, Финландия, Франция, Испания. Партньор от българска страна е Агенцията за регионално икономическо развитие (АРИР) – Стара Загора.

Седемте партньорски региона започнаха мащабен изследователски и обучителен процес и още през първите 6 месеца (1.3. – 31.8.2023) постигнаха забележителен напредък.

Първата среща на живо между партньорите бе в Мурсия, Испания, през май 2023 г. На нея партньорите представиха регионите си и обмениха съществуващите до момента добри практики в производството, етикирането и разпространението на храни с географски означения. От българска страна бяха представени съществуващите към този момент продукти със защитени означения – ЗГУ Българско розово масло, ЗНП Странджански манов мед, ЗГУ Горнооряховски суджук. През август към защитения списък бяха добавени и ЗНП Българско кисело мляко и ЗНП Българско бяло саламурено сирене и опитът с тях предстои да бъде споделен на следващи срещи.

Домакините от община Каласпара споделиха безценния опит при отглеждането на ориз в района на град Каласпара. Оризът със защитено наименование за произход Calasparra PDO се отглежда чрез уникални устойчиви техники за управление на водите, а при обработката и етикирането на крайния продукт е постигнато високо ниво на дигитализация. Друг важен акцент по време на срещата бе посещението на конференцията Murcia Food Brokerage Event, където бяха представени последните технологични постижения в земеделския и хранителния сектор. Събраният опит предстои да бъде споделен с всички заинтересовани страни.

През стартовия семестър на проекта партньорите проведоха първите срещи със заинтересованите страни, за да запознаят местните общности с възможностите за обмяна на опит и подкрепа. На местно ниво започна задълбоченото изследване на предизвикателствата и възможностите пред МСП в хранителния сектор и продуктите с географски означения. Една от задачите на проект SMEOrigin на регионално ниво е да търси продукти с потенциал да бъдат регистрирани и защитени, както и да подпомага МСП в региона в този процес. Активно се стимулира и изграждането на сътрудничество между бизнесите както на местно ниво, така и на международната обмяна на опит с техните колеги от партньорските региони. В рамките на проекта е предвидена възможност представители на бизнеса от региона да участват в международните срещи за обмяна на опит.

В същото време стартира и мащабен междурегионален изследователски процес. Партньорите в проекта направиха първия анализ на настоящата ситуация в сектора във всеки един регион, на базата на който ще бъде създаден стратегически инструментариум за подобрения в политиките.

Проект SMEOriginпродължава да работи активно с мисията да се превърне в двигател за иновации и възраждане на хранително-вкусовата индустрия в контекста на икономическа криза.

Още за проект SMEOrigin:

Проектът е кофинансиран по програма Interreg Europe. Целта на SMEOrigin е подобряване на политиките за регионално развитие и програмите за финансиране, с цел повишаване на конкурентоспособността на МСР, специализирани в производство на продукти с географски означения в участващите региони. Проектът ще се фокусира върху подобряване на веригите за добавена стойност, подкрепата на дигиталната трансформация, етикирането на продуктите, в контекста на устойчивото развитие. Благодарение на подобрените политики, МСП ще увеличат капацитета си за повишаване на репутацията на произвежданите от тях продукти, изграждането на потребителско доверие, комуникиране на социалната си отговорност и принос за регионалното икономическо развитие.

За новини и предстоящи събития, следете официалния сайт на проекта и каналите в социалните мрежи:

https://www.interregeurope.eu/smeorigin

Facebook: https://www.facebook.com/SMEOrigin

Instagram: https://www.instagram.com/smeorigin/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/smeorigin/

Twitter: https://twitter.com/SMEOrigin