Това съоръжение е на 3000 години и се намира до град Гонабад в Иран – любопитно

Кариз се смята за едно от най-великите изобретения на своето време! Тази водопроводна система е способна да събира вода от подземни източници и да я транспортира до градове и напоителните канали. Благодарение на това Персия е успяла да съществува и да се развива в сухия климат. Хидравличната система включва главен кладенец, който черпи вода от подземен източник, система от тунели, през които водата се транспортира до определено място и вертикални кладенци за вентилация по целия маршрут и за кондензация на влагата. В допълнение към всичко това подземният водопровод значително намалява изпарението на ценната влага. Дължината на гонабадския кариз е 33 113 метра, съдържа 427 вдлъбнатини за вода. Структурите са построени с помощта на познанията за законите на физиката, геологията и хидравликата, което само потвърждава високата степен на развитие на персите.

От 2007 г. канатът Гонабад е включен в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство.

„Неизвестни знания и факти“