Преблестящият град на траянците“- така е наричан градът Августа Траяна

И това лято стотици старозагорци и гости ще присъстват на Летните музикални вечери „Опера и балет на открито“ на Държавна опера Стара Загора,  на мащабни театрални постановки на Драматичен театър „Гео Миле“, на концерти и пр., които се провеждат на Античния форум „Августа Траяна“ . А знаете ли подробности за този забележителен обект, едно от съкровищата на днешна Стара Загора?

Градът Августа Траяна е основан около 106-107 г. от Марк Улпий Траян. През II – III век е един от най-красивите и големи градове, значим икономически, политически, административен и духовен център на римската провинция Тракия. Построяват се монументални обществени сгради, правите и ориентирани по посоките на света улици са застлани с масивни каменни плочи. Наричали са го „Преблестящият град на траянците“.

Във времето, когато Римската империя е била под управлението на Марк Аврелий (161-180 г.) на града е било предоставено правото да сече собствени емисии бронзови монети. С известни прекъсвания това е продължило почти 100 години.
Форумът на Августа Траяна се намира в самия център на Стара Загора и е част от Археологическия резерват „Августа Траяна – Верея“. Територията, на която е разположен, обхваща около 7 дка и включва каменен площад с постамент за статуя, амфитеатър за над 1 300 зрители, терми, крепостни стени, Западната порта и част от главната търговска улица на античния град (decumanus maximus).  Разположен е зад днешните Съдебна палата  и Стария театър и на запад от операта. Открит през 1968г.. Няколко години по-късно започва неговото целенасочено археологическо проучване, което продължава и до днес.

Сектор от двете крепостни стени и западната порта на града

Разкритият сектор е с дължина около 60 м. Разстоянието между двете крепостни стени е 8 м. Зад външната крепостна стена (протейхизма) е преминавал дълбок ров с течаща през него вода. Пред рова е имало и земен вал. При една късна реконструкция, вътрешната, по-ранната крепостна стена е удебелена до 3.20 м. Дебелината на външната (по-късната) крепостна стена е 2.5 м. Тя е била и значително по-ниска. Западната порта има три строителни периода. При третия от тях се включва и новопостроена външна крепостна стена. Представлява мощно фортификационно съоръжение, изградено от добре оформени каменни блокове. Проходът на портата, дълъг 18 м. е бил съоръжен със система от солидно изградени двукрилни врати и „падащи“ врати, т.н. катаракти. Над портата е имало надвратна кула, висока над 12 м.

Сектор от главна улица (декуманус максимус).

Улицата започва от западната порта и в източна посока минавайки през форума достига до източната градска порта, която беше разкрита през миналата 2022 г. Намира се на ул. „Г.С. Раковски“ северно от сградата на МВР. В зоната на форумния площад улицата е отлично запазена. Широка е 6 м. Платното й е застлано с масивни каменни плочи. Съоръжена е с тротоари. Под каменната настилка минава зидан канал за обратните води.

Каменен площад на форума

Обхваща пространството между крепостната стена, улицата (декуманус максимус) и седалките на театрона. Застлан е с добре обработени и изкусно монтирани каменни плочи, значителна част от които са запазени и до днес. Под плочите преминават три зидани канала, които са служели за отвеждане на отпадните води от термите.

Каменен постамент на монументална конна императорска статуя.

Намира се почти в центъра на каменния площад. Иззидан е от добре оформени каменни блокове. Върху постамента е била монтирана императорска конна статуя. Предполага се, че е принадлежала на някои от императорите от династията на Северите – Септимий Север или Каракала.

Градски терми

Разположени са в северната част на форума. Представляват импозантна обществена постройка, изградена върху площ от около 6.5 дка. Има квадратен план със страна 80 м. Постройката е разкрита частично, само южната и отчасти източната половина. Засега това са едни от най-големите и най-добре запазени римски терми по българските земи. Сградата е разполагала с повече от 10 просторни зали, които освен хигиенните нужди като баня, задоволявали и различни културно-развлекателни, делови, образователни и спортни потребности на населението. Някои от залите в северната част на сградата са били застлани с многоцветни мозаични подове. Отоплението се е осъществявало посредством модерно изградена хипокаустова система: топъл въздух циркулирал в кухините под подовете и в страничните зидове на сградите. Външните фасади на сградата били обрамчени с красиви колонади , за някои от които има данни че са били двуетажни. Мащабните размери, многобройните и просторни зали , както и високо художествените архитектурно пластични качества на интериора и екстериора на сградата са достатъчно основание да считаме, че термите са били едно от основните средища на обществено-политическия и духовен живот на града. Тук най-вероятно се е намирал и открития Северианов или Северски гимназион, който представлява и най-ранното учебно заведение в нашия град. Термите са били построени в периода от края на ІІ до началото на ІІІ в.

Театрон

Представлява солидно каменно съоръжение с амфитеатрално разположени каменни седалки, обърнати с лице към площадното пространство. Цялото съоръжение е монтирано върху мощни полуконусовидни тухлени конструкции. Със задната си част то е плътно долепено до южната фасада на изградените по-рано терми. В план има формата на разтегната омега , с дължина около 80 м. Броят на редовете на амфитеатрално разположените седалки е възлизал на 8 или 9. По този начин театронът е можел да побира около 1300 седящи зрители. До местата си, както и до разположената пред колонадата тераса, зрителите достигали посредством три тесни и вертикално разположени каменни стълбища, „врязани“ в седалките на театрона. Големи каменни квадри оформяли лицевия цокъл под седалките. Върху квадрите са запазени следи от голям едноредов гръцки надпис, съобщаващ имената на лицата, съдействали за скулптурната украса на сградата.

Това уникално за античната архитектурно-строителна традиция съоръжение е строено след изграждането на термите, но не по-късно от края на ІІІ век.

От театрона зрителите са наблюдавали , а може би и участвали в прояви и тържества от светски и религиозен характер, като събрания в градския демос (народното събрание), шествия, церемонии и богослужения, както и свещенодействия, свързани със широкоразпространения в града императорски култ. Има сериозни основания да се предполага, че на каменния площад са провеждани и гладиаторски борби, които също били организирани в чест на култа към императора.

На форума са били поставени статуи на видни личности и заслужили граждани, както и оброчни паметници, свързани с религиозните вярвания на местното население.

Този великолепен форумен ансамбъл бил разрушен около средата на V век в резултат на опустошителните набези на хуните. Тогава били нанесени и непоправими щети и върху останалата част от „преблестящия град на траянците“.

Макар и частично възстановен, днес форумът на Августа Траяна се превръща в един от най-забележителните и атрактивни исторически паметници на хилядолетна Стара Загора.Античният форум и днес е сцена за множество спектакли, концерти и други събития. Тук можете да се почувствате като гражданите на античната Августа Траяна, докато сте зрител на спектакъл или концерт или се разхождате по автентичната 1800- годишна улица.

По материали на ст.н. с. Христо Буюклиев подготви за печат Росица Ранчева