ДКТ представя чуждестранните участници в конкурсната програма на МКТФ „Пиеро“ – Стара Загора

                                                        КОНКУРСНА ПРОГРАМА
                                                          English translation below
📣 Държавен куклен театър (ДКТ)  Стара Загора започва  представянето на чуждестранните участници в конкурсната програма на 13-ото издание на Международния куклено-театрален фестивал (МКТФ)  за възрастни „Пиеро“. Радваме се, че наши гости ще бъдат Младежки театър Нови Сад, Сърбия Pozoriste mladih със спектакъла МЕТАМОРФОЗИ.
💬 ,,Митът, който искахме да съживим с нашия театрален ритуал, е мит, пълен с магия и страст. Митът за Медея и Язон ни разказва историята за свръхестествено голямата любов на двама души, която поради човешката слабост се превръща в ужасяваща омраза, оставяща след себе си пустош. Публиката ще види на какви жертви е готова голямата любов, но и на какви престъпления са способни разочарованите очаквания.“
🔸 автор и режисьор Саша Латинович
🔸 сценограф и художник на кукли и костюми Милица Гърбич Комазец
🔸 участват: Мария Радованов, Неда Данилович, Славица Вучетич, Слободан Нинкович и Саша Латинович
Продължителност: 45 мин.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
🎭 COMPETITION PROGRAMME
📣 Another performance from the competition programme is „METAMORPHOSES“ – production of Youth Theatre Novi Sad, Serbia.
💬 „The myth that we wanted to revive with our theatrical ritual is a myth full of magic and passion. The myth of Medea and Jason tells us the story of the supernaturally great love of two people, which, due to human weakness, turns into a terrifying hatred, leaving a desolation behind. The audience will see what sacrifices great love is ready for, but also what crimes disappointed expectations are capable of.“
🔸 author and director Sasha Latinovich
🔸 scenographer and puppet and costume designer Militsa Grbich Komazets
🔸 cast: Maria Radovanov, Neda Danilovich, Slavica Vuchetich, Slobodan Ninkovich and Sasha Latinovich
Duration: 45 min
Татяна Калчева
зам. директор на ДКТ