Живко Тодоров: „2650 работни места ще бъдат открити в Стара Загора“

На 3 юли 2023 г., на пресконференция дадена пред медиите от кмета на общината Живко Тодоров, зам.-кмета Радостин Танев, началника на отдел „Инвестиции“ Росица Райкова и изпълнителния директор на Индустриална зона „Загоре“ Радослав Танев стана ясно, че 2650 нови работни места се очаква да бъдат открити в Стара Загора.

„Знаете, че през 2020 г. бе създаден отдел „Инвестиции“ към Общинска администрация, който има за цел да подпомага работата по отношение на привличането на нови инвеститори, създаването на по-добри условия и административни услуги и още много задачи, с които те се справиха отлично. Индустриална зона „Загоре“, която бе подценявана от много хора, също постига огромни успехи за града  ни. Искам резултатите от работата, както на отдела, така и на ИЗ „Загоре“ да бъдат публични и ясни за гражданите“, каза в началото на пресконференцията Живко Тодоров. Той поясни и какви са условията за една община да привлече бизнеса. „На първо място данъците и таксите, които при нас са  най-ниските в страната и привлекателни за бизнеса. Много важна част са и индустриалните зони, като от години се борим Летище Стара Загора да бъде ползвано за такава. Това са 2200 дка площ, която може да бъде развита и да създаде хиляди работни места. Градът ни ще бъде пряко засегнат и от „Зелената сделка“ и трябва да се действа навреме, защото резултатите ще дойдат след години“, обясни още градоначалникът.

Росица Райкова съобщи подробности за работата на отдела до момента. „Само за една година от 2021 до 2022 г. имаме увеличение на чуждестранните инвестиции с 18 %, като направим сравнение с други области ние сме на първо място. Немската  фирма вече е наела работна ръка и има тенденции да нараства. Следващата компания, която предстои да обявим скоро е холандска и е свързана с автомобилния сектор. Тя ще инвестира над 30 млн. лева и ще разкрие 600 работни места. Третата компания е френска и също работи в областта на автомобилната индустрия. Тя ще разкрие 300 работни места и ще инвестира също над 30 млн. лева.“, поясни Райкова. Тя допълни още, че за привличането на фирмите са се борили с други държави и български градове. Предимствата, заради които Стара Загора е избрана, са добро качество на  инфраструктурата, налична качествена работна ръка и образователна система, както и благоприятни  данъци и такси и административната подкрепа, която им е оказана. „Много важна е и Наредбата за насърчаване на инвестиции с общинско значение, която е актуализирана в края на миналата година. Тя допълнително улеснява компаниите с административните процедури, както и предоставяне на допълнителни безплатни услуги, така че да бъдем конкурентни на пазара“, обясни Росица Райкова.

„Индустриална зона „Загоре“, разположена върху 110 дка,  е с изцяло запълнени терени. Привлечени са инвестиции за над 143 млн лева. Инвеститорите са 8, като двама от тях са със Сертификат клас А, което предстои да се случи и на трети. Разкрити са 1273 работни места. В момента  се водят преговори с нова фирма, която ще инвестира 10 млн лв и ще разкрие нови 70 рабонви места.

През 2022 г. бяха завършени успешно и процедури за приобщаване на нови терени, на които да бъде изградена подходяща инфраструктура и да отговарят на нуждите и интересите на потенциалните инвеститори. Индустриална зона „Еленино“ е започнало изпълнението на втори етап, където ще се  осигурят общо 420 дка,  които са част от активите на дружеството“, добави  изпълнителният директор Радослав Танев.

Кметът Живко Тодоров  съобщи  подробности за ВиК ремонтите в града. „За да бъде завършен проектът навреме, трябва да се действа стиковано и това не може да стане в толкова дълъг срок. Това е нещо много нужно за Стара Загора и въпреки несгодите сега, аз съм сигурен, че после всички ще се радваме“, коментира г-н Тодоров.