НУ “Димитър Благоев”- домакин по НП “Иновации в действие”

От 17 до 19.05.2023г. Начално училище “Димитър Благоев” беше домакин по НП “Иновации в действие”модул 1 “Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата”. Партньори по изпълнение на дейностите бяха училищата ОбУ “Васил Левски” Бургас, ОбУ “Св. св. Кирил и Методий” с. Девене и ОУ “Христо Ботев” с. Житница.

Националната програма дава възможност за мобилност на учители и ученици, за посещение в различни училища, за наблюдение на иновациите в училище, за споделяне на добри практики.

В трите дни по програмата гостите имаха възможност да разгледат училището, класните стаи и да се запознаят с историята на училището. Наблюдаваха интерактивен, иновативен урок по “Технологии и предприемачество” в 1”б” клас с класен ръководител Рада Димитрова. Класът работи по иновация “Дигитални и креативни в 21.век – учениците на НУ “Димитър Благоев”. В допълнителния факултативен час, учениците надграждат знанията и уменията по Технологии и предприемачество, като работят с конструктори, оригами, отпадъчни материали, лаптопи, електрически вериги и др.

В наблюдавания урок учениците отговаряха на въпроси под формата на тест, изготвен на платформата Class Buddy, използвайки лаптопи, изработваха оригами и електрически вериги. Гостите бяха впечатлени от знанията и уменията на първокласниците.

В отделните класове те бяха поздравени с песни, танци, драматизация, получиха подаръци изработени от учениците.

Посещението приключи с работна среща между четирите училища.

В заключение изразиха желание за бъдещи съвместни дейности, сътрудничество и обмен на добри практики.

Жана Минчева

Директор на НУ “Димитър Благоев”