Ученици от две старозагорски гимназии посетиха Окръжен съд – Стара Загора в традиционно организирания „Ден на отворените врати“

В традиционно организирания „Ден на отворените врати“ в Окръжен съд – Стара Загора гостуваха десетокласници от ПГКНМА „Проф.Минко Балкански“ и ученици от IХ „А“ клас и  IХ „Г“ клас при ППМГ „Гео Милев“, придружени от техни учители и класни ръководители.

Съдия Ива Стефанова посрещна възпитаниците на двете старозагорски гимназии и бе техен лектор. Денят на отворените врати предложи на младите посетителите възможност да разгледат съдебната палата и да се запознаят отблизо с функциите на отделните служби на Окръжен съд – Стара Загора. По време на информационния тур съдия Стефанова запозна гостите на институцията с функциите на съдебната власт, ролята на съдилищата и ежедневната работа на съдиите и съдебните служители. В края на опознавателната обиколка  учениците имаха възможността да посетят и съдебните зали на Окръжен съд – Стара Загора, в които се провеждат делата. В тях, нагледно, съдия Стефанова разясни как протича един съдебен процес, правните процедури, какъв е редът, който е необходимо да се спазва от страните, участващи в дела. Посредством разкази по действителни случаи, присъстващите се запознаваха със законовата рамка на различните по вид престъпления и с най-често срещаните случаи на противоправни деяния.

В края и на двете срещи младежите изразиха огромен интерес и желание да участват във възстановка на съдебен процес по действителен случай. Обещаха отново да гостуват на съда, но този път в избрани от тях роли като страни в процеса.

Гостите получиха екземпляр от Конституцията на Р България и информационни материали.