Новият директор на Художествена галерия Стара Загора д-р Катя Тинева – Гюрковска:“Моят слоган е продължаване, надграждане, развиване, съвременност“.

Д-р Катя Тинева -Гюрковска е зодия Лъв. Корените й да преплетени от Стара Загора и от София. Завършила е Национална художествена академия специалност „Изкуствознание“. Като студентка творческите й интереси са насочени към скулптурата, успоредно с изкуствознание. Висше образование завършва през 2000 г. След това става докторант. През 2007 г. защитава докторска образователна степен, свързана със съвременните декоративни приложни изкуства в България. Пътува извън България. След завръщането си става уредник в Националната художествена галерия като уредник. Там натрупва опит, развива кураторска дейност, осъществява редица полезни контакти, навлиза съществено в музейната работа. След издържан конкурс за главен асистент, става преподавател по „Теория и история на изкуството“ в Педагогическия факултет на Тракийски университет. За тази стъпка има и личен мотив. Съпругът й- също софиянец, е учил медицина в Стара Загора и се установява в града под липите. Той е лекар-психиатър, управител на Психодиспансера.

Завръщането Катя Тинева  в Стара Загора през 2014 г. става и по настояване на проф. д-р Марин Добрев – дългогодишен директор на Старозагорската художествена галерия. Контактите им са от времето, когато Тинева е на работа в Националната галерия. Той я кани на постоянна работа като уредник  в галерията, където може да продължи да се развива професионално.

От 3 април 2023 г. д-р Катя Тинева – Гюрковска е назначена за директор на Художествена галерия Стара Загора.

Госпожо Тинева, как стигнахте до решението да кандидатствате за директор на Художествената галерия на Стара Загора, на мястото на проф. д-р Марин Добрев, след неговото пенсиониране?

Много трудно взех решение. Не съм си мислила за това, което се случи. От друга страна натрупах опит и увереност в преподавателската работа в Педагогическия факултет, което ме удовлетворява напълно. Когато обявиха конкурса дълго време премислях дали имам сили да се заема с тази тежка задача и отговорност. А и да се наследи проф. Марин Добрев никак не е лесна задача. Той е безспорен ерудит и специалист в областта за изобразителното изкуство. За Стара Загора е емблематична личност. Всички го познават, ценят и уважават. Летвата е много високо поставена и отговорностите са доста сериозни. Но професорът отново ме мотивира с увереността, че трябва Галерията да се развива, да се надгражда и да се осъвременява дейността й. Той не е от приказливите, но в лаконичността си и виждането си за нещата, винаги взема и води в много точна посока.

И така, Вие кандидатствахте за длъжността „директор“ на Художествената галерия, явихте се конкурс и го спечелихте.

Да, спазиха се изцяло изискванията на закона. Представих се на жури от 11 човека – от Министерство на културата, от синдикатите, директори на музеи… Пред комисията представих и защитих концепция за развитието на институцията за срок от 5 години, както и конкретна програма за първата година от мандата ми.

От 3 април 2023 г. встъпих официално в длъжност за срок от пет години.

Кои са акцентите във Вашата концепция за бъдещето на Художествена галерия -Стара Загора?

Това, което представителите на комисията споделиха е, че ясно съм структурирала основните стратегически цели. Градските художествени галерии, в т.ч. и нашата, са със статут на музеи. Именно това изискване определя ролята и мисията на всяка институция за българско изобразително изкуство. На практика е свързано с представянето на процесите и на колекцията, свързани със старозагорското изобразително изкуство. Ще се запази посоката, която проф. Добрев дълги години е работил по нея, разкривайки приноса на старозагорските художници в регионално и национално значение. Онова, което ми се иска е дейността на галерията не само да се надгради, а и музейните научни стандарти да продължат. Самата галерия да има по-нов, по-съвременен облик. Тя следва да бъде не само културно средище за изкуства, а да може да съчетава образователната посока, да се развива дигитално, а така също в съвременния контекст, за заеме подобаващо значимо място, както досега, така и занапред.

Какво да очакваме в най-скоро време, а и до края на годината да се случи?

Иска ми се в най-скоро време да се постави начало на осъвременяване на пространството на галерията. Да се представят по по-атрактивен начин различни експонати от галерията. Например да имаме по едно произведение на месеца, което е от галерията, но не е показвано досега, върху което да се акцентира. Представителната ни експозиция съдържа шедьоврите на галерията, но в колекцията има много произведения, които няма как да бъдат включени в представителна експозиция, но могат да бъдат показвани периодично. Необходимо е час по-скоро да се развие дигиталното лице на галерията. Включване на интерактивни елементи в експозицията. Много ми се иска новите технологии да се експериментират в тях. Да се разгърнат малко повече образователните програми. Традиция има в тази посока, но е хубаво да бъде тя обърната към съвременните млади поколения. Да може да се развие този образователен елемент, който е много важен и който цели да се приобщят поколенията, които израстват. Да привикват с изобразителното изкуство и да навлизат по-смело в неговото неоценимо богатство. Лека-полека да се преодолее чрез системна и интересна работа, тази липса на интерес у младите хора към класическите изкуство. Всъщност, това се забелязва във всички наши и световни галерии. Много ми се иска по някакъв начин като екип да приобщим колкото може повече млади публики към галерията.

Доколко преподавателската Ви работа в Педагогическия факултет на Тракийски университет ще бъде онзи мост до Художествената галерия, по който по-бързо и убедено ще преминат студентите, които след време ще преведат и учениците си?

Всъщност това е най-важното. Това е най-прекият път. Именно Педагогически факултет дава възможност да се направи тази връзка между университета и галерията. Много ми се иска моите студенти да бъдат част от галерията, да могат да се включват като доброволци, чрез различни програми и изложби в дейността на галерията. Да я почувстват като притегателно и свое място, за да могат да го предадат и по-нататък. Това е нещо, което много съм си мислила и мечтала за реализиране.

По отношение на изложбите, досегашната посока – и за юбилейните изложби, и за акцента върху старозагорските художници, гостуващите изложби на други колекции, работата с взаимния обмен задължително е част от нашата дейност. Иска ми се да обърнем повече внимание на съвременния подход на представяне на експозициите, прецизиране на кураторските проекти и преди всичко образователните програми, защото младите хора са бъдещето.

Какви програми и проекти е защитавала през последните години Старозагорската художествена галерия?

Единият беше свързан с образователни програми -“20 срещи с българското изобразително изкуство“. Направихме пълно обновяване на фондохранилище „Графика“. Тенденцията е да обновяваме и осъвременяваме и останалите с нови практични шкафове.

Проектната дейност също е съществена част от развитието на такава институция и трябва да се продължи в тази посока.

Ще положим всички усилия за работим много по-интензивно с другите културни институти в Стара Загора и региона. Ще ми се да разширим границите на обмен с другите галерии в страната, а защо не да покажем богатството си и в международни салони.

Идеи имаме много. Амбициите ни с екипа са високи. Да очакваме интересни срещи с многообразното изобразително изкуство.

Въпросите постави Росица Ранчева