Започна  благоустрояване и подобряване физическата среда на квартал „Три чучура – юг“ в Стара Загора

От 31 март 2023 г. започна първият етап на изпълнението на проект  “Реконструкция, благоустрояване и подобряване физическата среда на кв. Три чучура – юг, гр. Стара Загора”.

Дейностите обхващат ремонт на всички улици, тротоарни настилки, паркоместа, настилки в междублоковите пространства, отводняване от повърхностни дъждовни води, полагане на нова пътна маркировка и знаци. Проектът предвижда и подмяна на уличното осветление.

Стефани Бабадалиева