Вазовци се докосват до богатството на европейската литература

На 27 март 2023 г. Средно училище „Иван Вазов“ гр. Стара Загора се включи в най-новата европейска инициатива – Ден на европейските автори. Тя е по идея на Европейската комисия, с подкрепата на Националните агенции на страните членки. Чрез невероятната идея еврокомисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел цели да насърчи четенето сред младите хора, разкривайки пред тях богатството на европейската литература.

Ученици от 5. до 12. клас от СУ „Иван Вазов“ се запознаха с различни европейски автори. Заедно с учителите си четоха на глас групово и индивидуално художествените творби. След това бе отворена дискусия по различни теми, свързани с посланията на произведенията и как те биха формирали всяка една личност.

Идеята на Европейската комисия е четенето да се превърне в ежегодна – всяка година в последния понеделник от месец март.

Динко Цвятков

Директор на СУ „Иван Вазов“