Почитаме паметта на трима видни християни, кои са те?

В своето Послание до Филимон апостол Павел ги нарича обични сътрудници и съратници в разпространението на спасителното благовестие на Христос

На 19 февруари почитаме паметта на светите Архип, Филимон и Апфия. Имената на тези трима видни християни от I век в град Колоса (област Фригия, Мала Азия) се споменават с уважение от апостол Павел. 

В своето Послание до Филимон той ги нарича обични сътрудници и съратници

в разпространението на спасителното благовестие на Христос. Там апостолът говори и за “домашната църква” на Филимон, което означава, че цялото му семейство заедно с прислугата били християни. А свети Архип бил поставен за епископ на Колоса.

Апостол Павел, докато бил държан в окови в Рим,

изпратил писмо до Филимон по повод покръстването на неговия роб Онисим, в което му препоръчал да го приеме вече не като роб, а като брат в името на Христос. Защото Филимон след покръстването си живеел като добър християнин. В неговия дом вярващите се събирали за молитва и извършвали богослужения. Апостол Павел му възложил да благовести Божието слово и Филимон усърдно изпълнявал тази заръка.

Апфия била съпруга на Филимон.

И тя с готовност служела на Бог, като помагала на проповедниците на Божието слово: приемала ги в дома си, хранела ги, полагала грижи за тях, когато били болни, и във всичко се проявявала като вярна сътрудница на съпруга си. Заедно с Архип и Филимон Апфия се удостоила с мъченическа смърт. 

По време на едно свое тържество езичниците в Колоса узнали, че

всички християни са събрани на молитва в дома на Филимон, нападнали ги внезапно, разгонили богомолците, а Филимон, Архип и Апфия били отведени на съд пред областния управител, който ги предал на изтезания и смърт.

Третата подготвителна неделя за Великия пост е посветена на Второто пришествие на Иисус Христос

и на съда, който Той ще извърши над целия свят. Припомнянето на справедливия бъдещ съд преди поста е необходимо, защото целта на духовния ни подвиг е да получим милост от Бог по време на всеобщия съд.