Силата на молитвата

До каливата (на гръцки: Καλύβα – букв. „хижа“) е отделна, самостоятелна постройка в Атонската Света гора, предназначена за обитаване от монаси) на стареца Порфирий, седях аз и държах броеница, а той ми разказваше за съвместната молитва на Света Гора, за светите старци светогорци, за които полагал грижи, когато те се състарили. И в този момент, около каливата му, въздухът започна да благоухае с несравнимо благоухание подобно на лилии и рози, въпреки че наоколо беше пълна пустош и нищо не растеше, освен нисък каменен мъх. Аз започнах да душа (да мириша) въздуха, а Старецът ме попита:

Какво правиш?

Старче, ухае на лилии и рози.

Ела, приближи се по-близо до дверите.

? Аз се приближих до дверите на килията му и вдишах благоуханието. Влязох вътре. Цялата килия благоухаеше толкова силно, че даже брадата и одеждите ми започнаха да отделят аромат. Старецът ми каза:

Това е заради молитвите. Нима не разбираш? Благоуханието — това е Името Христово!

? Трябва доста да се е молил през онази нощ. От съвместната молитва на Света Гора, благоухае не само човекът, но и мястото, на което седи. Аз чувствах как ароматът на неговите молитви оросяваше всичко наоколо, въздействайки не само на нашите вътрешни, но и на нашите външни чувства.

? И през нощта, когато човеците в света си лягат да спят, монасите на Света Гора Атон бодърствуват, за да започнат своята съвместна вечерна молитва за целия свят. Всеки път когато вие си лягате да спите, или пък обикаляте по барове и дискотеки, — на Атон монасите бодърствуват цяла нощ, за да поддържат със своята молитва този погиващ съвременен свят. И, ако случайно не можете да заспите нощем, и пиете лекарства за безсъние, спомнете си за това и се помолете и вие Богу.