Нещата от живота

„БА” на стария ни български език означава Душа,
а „БА БА” – Стара Душа, душата най-близо до Слънцето.
От там идват българските думи:
Съд ба, Рож ба, Дар ба, Сват ба, Весел ба, Мол ба, Дел ба…
Някога Ба Ба е било титла, която се е давала на Старейшина или на заслужил, знаещ, вещ човек.
После Баба започнали да наричат най-вещата (можещата) жена. Тя имала цяр за всичко, знаела Думите на душата (БАела) и само тя израждала рожбите (БАбувала).
Днес е Бабинден. Нека всеки, който още си има Баба, да отиде да ѝ целуне ръка. Че няма по-силна магия от бабината добра дума!
А за тези, на които Баба ви вече си е отишла, притворете очи и тихичко ѝ изпратете едно:
“Да бъде светлина по Пътя ти, Бабо!”
И да знаете, че Баба си чува рожбите винаги, накъдето ѝ да се е отправила… и си ги наглежда… ❤
Автор: Розмари Де Мео