Културно събитие и трудова борса по повод Банго Васил организират в Стара Загора по проект

По проект „С грижа за всеки гражданина от уязвими групи-успешен модел за социално- икономическа интеграция в община Стара Загора“ ще се състоят  културно събитие и трудова борса по повод Банго Васил. Двете мероприятия ще се проведат на 13 януари – петък, в Културен център „Стара Загора“.

Началото на празничната програма в чест на Ромската Нова година, разкриваща колорита и традициите на общността, ще започне от 10.00 часа, а запознаването с особеностите на пазара на труда и възможностите пред лицата от уязвимите групи ще бъде от 11.30 часа.  Участниците ще могат да се възползват от регистрация в Бюрото по труда. Работодателите ще представят своята дейност и перспективи за развитие и да обявят свободни работни места. Трудовата борса се инициира от „АзУкЕн“ ООД.

Партньори по проекта са още Община Стара Загора,  Сдружение „Свят без граници“, „Брадърс комерс“ ООД – Стара Загора, „Лесо Инвест“ ООД – Стара Загора. Той се реализира чрез Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси“, Договор BG05M9OP001-2.056-0001-C01.

Красимира Кънева