Старозагорското дружество на писателите активно присъства в духовния живот

По този начин може да се определи изминалата година за Дружеството на писаелите в Стара Загора. Излязоха интересни книги на двамата Йордановци – Пеев и Атанасов. С нова талантлива книга се отчете и Ботьо Буков. Пенчо Пенчев се радваше на интереса на читателите към книгите му с интимна поезия. Мира Дочева също спечели читателския интерес с книгата си „Ябълки през зимата“ С две книги ни изненада и новият член на нашата творческа организация  Живка Барова. Академик Крум Георгиев отбеляза рождения си ден  със свои стихове и песни за най-малките.“Кръгът на сезоните“ се нарича новата стихосбирка на Радка Баева. Силно присъствие в печата имаха Виолета Бончева, Керка Хубенова, Искра Енева. В събитие се превърна премиерата на романа „Блуждаещи отблясъци и сенки“ от Йордан Стоев, представен от издателство „Лаген“ на Трифон Митев.

Утвърдиха се през годината традиционните ни изяви Пролетен и Есенен литературен салон. В тях имаха участие и поети от Ямбол и Хасково. Продължи успешното издаване на списанието ни „Птици в нощта“, спонсорирано от фондация „Космос–Д.Брацов“. Списанието излиза в четири книжки годишно и се превърна в трибуна на автори от нашия град, региона и страната. Новото през годината бе представянето на третия брой на „Птици в нощта“, което ще се превърне в традиция.

Считаме, че е заслужена гордостта ни от организирането на поетичния конкурс на името на „Академик Николай Лилиев“. Вече девет години конкурсът, спонсориран също от фондацията “ Космос–Д.Брацов“ с помощта на читалище „Николай Лилиев“, открива нови интересни имена на поети и им дава зелена улица за тяхното творческо израстване. През изминалата година в организирането на конкурса се включи и община Стара Загора, което се оказа благотворно за големия успех на деветото издание. Нашият конкурс се отличава с това, че журито се състои преди всичко от старозагорски творци, което придава старозагорски привкус на събитието. Смятаме, че това е една от причините, популярността на конкурса да расте и залите при отчитането на резултатите от него да са пълни.

Хубава инициатива е и връзката на старозагрските писатели със селските читалища в общината. Струва ни се, че нашата организация е водеща в това отношения. По време на Есенните литературни дни публиката в селата Преславен и Калояновец се докосна до творчеството на старозагорските автори и изрази желания за нови срещи.

Продължиха и връзките ни с известни творци от столицата. Паметна ще остане срещата с Атанас Капралов, едно от водещите имена в съвременната поезия и неговата най-нова книга „По мярката на духа“. Представена бе и книгата на Мина Карагьозова „Екстаз“, предизвикала задълбочени дебати.

На отчетното събрание на Дружеството на писателите, проведено през септември 2022 г. бяха отбелязани и някои проблеми, за решаването на които трябва да работим през 2023 година. Все още връзките ни с Общината по отношение на финансирането на нови книги от наши автори не са избистрени. По-сериозно трябва да се работи и за подмладяване на дружеството.

Таньо КЛИСУРОВ

председател на Дружеството на писателите в Стара Загора