Представяме Ви предложенията за присъждане на наградата „Анастасия Тошева“ за 2022 г.

Според Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, до определения срок към кмета на Общината са направени шест предложения за присъждане на плакет „Анастасия Тошева“. Едно от тях е за колектива на Средно училище „Максим Горки“.Номинациите за индивидуални награди са на Росица Джиновска – старши учител по български език и литература в ППМГ „Гео Милев“ , Мая Нейчева – директор на Детска градина „Кипарис“, Здравко Личев – старши учител, преподавател по немски език в Гимназията за преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ , Мария Табанова – старши учител по професионална подготовка в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“, Патриция Стоянова Ахчиева, старши учител, преподавател по руски език в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“.,

Dolap.bg спазва традицията и последователно ще Ви представи направените номинации по реда, по който са входирани в Общината и без редакторска намеса.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Църковното настоятелство при храм „Света Троица“, град Стара Загора, за удостояване на г-жа Мая Нейчева, директор на ДГ №23 „Кипарис“ – гр. Стара Загора, с плакет „Анастасия Тошева“

Църковното настоятелство при храм „Света Троица“ с радостно вълнение, вяра и надежда предлага г-жа Мая Нейчева, директор на ДГ №23 „Кипарис“ – гр. Стара Загора, да бъде наградена с плакет „Анастасия Тошева“ за безспорните ѝ заслуги за с опазването на българската духовност и идентичност във възпитателната работа с децата в поверената ѝ детска градина.

Г-жа Мая Нейчева е професионалист с богат опит, който приема работата си като призвание и мисия. Както в първите години на своята управленска дейност, така и днес, в стратегията за развитие на ДГ №23 „Кипарис“ една от водещите цели, на които залага, е духовно-нравственото възпитание и развитие на децата. Още през 1992 г., когато става директор, приоритет във възпитателно-образователния процес за нея е запознаването на децата с важни аспекти от българската ни национална идентичност, сред които са православната духовност и култура. Убедена е, че това ще помогне децата да усвоят надконфесионални добродетели, които ще бъдат основа на устойчива ценностна система, особено необходима в съвременния материален свят. Вече 30 години г-жа Нейчева не е променяла приоритетното място на тази цел, като продължава да работи усърдно за изпълнението ѝ. Благодарение на нея, екипът, който ръководи, е винаги подготвен и също съдейства и участва активно в осъществяването ѝ.

През 2005 година, с предложение от наша страна, и предоставената ѝ от нас експериментална програма по религиозно възпитание за детските градини, одобрена от МОН, г-жа Мая Нейчева с огромно желание и възрожденски ентусиазъм пое инициативата да подкрепи изпратения от нас учител по религиозно възпитание и да разясни на родителите полезността и необходимостта от тези знания. Благодарение на високият ѝ авторитет, тя спечели доверието на родители и учители и вече повече от 17 години, с огромен интерес сред децата, продължават да се провеждат тези занимания. Може да се каже, че г-жа Нейчева създаде една душеполезна традиция, която продължава и до днес и която нямаше да се случи без нейната непрестанна помощ и подкрепа. Доказателство за това е, че през настоящата 2022 – 2023 учебна година заявления за участие в занимания по религиозно възпитание подали родителите на 55 деца от настоящите трета и четвърта възрастова група в ДГ №23 „Кипарис“.

Членовете на църковното настоятелство при храм „Света Троица“ са особено удовлетворени от тези факти, като отчитат огромната роля на доброто управление на г-жа Мая Нейчева, която основателно е наградена през 2014 г. за важния ѝ принос и заслуги в образователното дело в страната ни с почетното отличие „Неофит Рилски“ на Министерство на образованието и науката. Съвместната работа между нас и г-жа Мая Нейчева има реални резултати, които са видими в груповите и индивидуални изяви на децата. За да подкрепим с факти предложението си, ще изтъкнем само най-важните сред тях:

  1. По инициатива на г-жа Мая Нейчева бе създадена традиция децата от детските градини в Стара Загора да отправят поздрав към свещенослужителите в храмовете в града ни за Деня на народните будители – така децата се запознават и оценят ролята на духовенството в общото духовно-просветно дело;

  2. Децата от ДГ №23 „Кипарис“, заедно с техните родители и учители всяка година активно се включват във всички благотворителни инициативи на храм „Света Троица“, в чиято енория се намира детската градина – целта е децата да усвоят добродетели като доверие, милосърдие и взаимопомощ, които са основа на духовно-нравствената работа, както в църковната общност, така и в детската градина;

  3. С подкрепата на г-жа Мая Нейчева децата участват в изложбите, организирани от Неделното училище и Ателието по иконопис към храм „Света Троица“, съвместно с Градската художествена галерия – с участието си децата популяризират, както усвоените знания и добродетели, така и смисълът на тези занимания;

  4. С подкрепата на г-жа Мая Нейчева се провеждат открити занимания по религиозно възпитание, както пред родителите, така и пред старозагорската общественост – откритите форми създават спокойствие и радост сред родители и общественост, че тези занимания имат полза и са инвестиция за израстването на нашите деца като бъдещи европейски граждани.

  5. Г-жа Мая Нейчева е директор на детската градина по времето на трима старозагорски митрополити – блаженопочившия митрополит Панкратий, бившия Старозагорски митрополит Галактион и настоящия – Негово Високопреосвещенство Старозагорски митрополит Киприан. По нейна покана и инициатива и тримата са посещавали детската градина във времето и са отправяли своя бащински благослов към децата, родителите и целия екип на градината. За г-жа Нейчева това е важно начало на всяко едно добро начинание.

С това предложение към Вас използваме възможността да благодарим на г-жа Мая Нейчева за отзивчивостта и подкрепата, която оказва относно организацията на процеса на обучение през всичките тези години в поверената ѝ ДГ №23 „Кипарис“.

Надяваме се да приемете и оцените предложението на Църковното настоятелство, защото г-жа Мая Нейчева би била достоен носител на тази почетна награда – продължител и реализатор на просветното дело и образователната дейност в града ни. Надяваме се също така да оцените отличната работа на г-жа Мая Нейчева в областта на неформалното образование, където попадат религиозните знания, и където все още на малко места в образователните институции се срещат реални резултати. Ще подкрепим това предложение и с думите на митрополит Методи Кусев: „Дайте на младото поколение подобаващо възпитание в духа на вярата и вие сте направили всичко, което е потребно, за да бъде отечеството ни честито и славно.“

Наградата „Анастасия Тошева“ ще бъде заслужено признание и за тройния юбилей на г-жа Мая Нейчева – 60 години от рождението ѝ, 40 години в системата на образованието и 30 години като директор на ДГ №23 „Кипарис“, в основата на които е непрестанния и всеотдаен труд, посветен на децата.

С уважение:

Свещ. ик. Евгений Димитров, предстоятел на храм „Света Троица“