Национална изложба „Графичен форум 2022“ организират през ноември

Национална изложба „Графичен форум 2022“ ще се случи в Стара Загора през месец ноември 2022 г. Желаещите да участват е необходимо да изпратят своите графики на адрес – гр. Стара Загора, ул. „Лубор Байер“ №2, Изложбена зала „Байер“. Работното време на художествения салон е от 10.00 до 18.00 часа с почивни дни неделя и понеделник.

В статута на събитието е записано още, че авторите покриват за собствена сметка разходите по транспортиране – както за изпращане, така и за връщане на картините. Приемат се до 3 бр. графични творби на автор, във всички графични техники, без ограничение в размера на творбите. Рамкирането на творбите не е задължително и е по преценка на автора. Ако творбите не са рамкирани и са в различен размер от 50/70 см или 100/70 см, авторът се задължава да ги изпрати във вид подходящ за експониране. Важно е да се постави още името на автора, произведението, техника, година и цена – на гърба на всяка картина, долу в ляво, изписани на лист.

Кандидатите за участие в изложбата могат да изпратят своите работи до 28 октомври т.г. Откриването ще се състои на 1 ноември 2022 г. от 18.00 часа, в изложена зала „Байер“.

Ще бъдат връчени и три парични награди. Всеки награден автор поема ангажимент да предостави на Община Стара Загора по една графична творба на стойност колкото наградата. Експозицията ще бъде на разположение в залата до 30 ноември. Връщането на творбите, които не са били оставени като дарение на старозагорската галерия, ще бъдат върнати до месец след това. Целта на изложбата е да се популяризира графичното изкуство, но и да се подпомогне българското съвременно художествено творчество.

Форумът се провежда за шеста поредна година под липите. Организатори са СБХ – Стара Загора, с подкрепата на Община Стара Загора.