International Student Theater Festival “Danail Chirpansky”

Информация и за участието на студентите от Кралската академия за драматично изкуство, Мадрид, Испания – @resad_madrid 🇪🇸, които ще представят своето представление “Двойник”. 🎭 С него те ще ни разкажат за двойнствеността на човешкото същество – разделение на тяло и душа. Съзерцанието на двойника е специфична част от митологиите, която разглежда страха от самоунищожение или загубата на себе си. Индивидът просто вижда копие на самия себе си: двойник, който има същия външен вид като оригинала, но е различен в същността си, защото е управляван от сила, която не е истинската душа. Представата за другия аз, който няма душа, е всъщност страхът от собствената смърт.
За да се насладите на “Двойник” заповядайте на 25.09 от 20:00 ч. в 📍Културен център “Стара Загора”. Очакваме ви!❤️.
Here is some more information about the participation of the students from the Royal Higher College of Performing Arts, Madrid, Spain – @resad_madrid 🇪🇸, who will present their performance „Doppelganger“. 🎭 They will tell us about the duality of the human being – the division of body and soul. The contemplation of the doppelganger is a specific part of mythologies that deals with the fear of self-destruction or loss of self. The individual simply sees a copy of himself: a double that has the same appearance as the original but is different in essence because it is governed by a force that is not the true soul. The notion of the other self having no soul is really the fear of one’s own death.
To enjoy „Doppelganger“, come to 📍Stara Zagora Cultural Center on 25.09 at 20:00. We are looking forward to seeing you!❤️